Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi južno od sela Siča (Karlovac). Još 1980-ih je u ulaznoj vrtači, kao i u cijelom objektu bilo raznog otpada, a i danas je ulaz djelomično zatrpan otpadom!

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Barilović
Naselje: Siča
Dimenzije ulaza: 4*0.5 m
Duljina: 40 m
Dubina: 10 m
Onečišćenje evidentirano: 2016