Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Nalazi se kraj sela Slavagora, nekoliko kilometara južnije od Samobora. Zbog asfaltiranog puta u blizini, toliko je zatrpana krupnim i sitnim otpadom da se u nju više ne može ući.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Zagrebačka
Općina: Samobor
Naselje: Slavagora
Dimenzije ulaza: 2*0,5 m
Duljina: 5 m
Dubina: 1,5 m
Onečišćenje evidentirano: 2010
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Samobor