Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na području Rakovice u predjelu Korita. Ulaz je u blizini šumskog puta, a na dnu vertikale od oko 11 metara nalazi se manja dvorana. Dno jame je zapunjeno biološkim otpadom (domaće životinje) koji se ovdje baca već dulje vrijeme.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Rakovica
Naselje: Korita
Dimenzije ulaza: 2.5*1.5 m
Duljina: 7.1 m
Dubina: 14 m
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Veles