Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi nedaleko od ceste kod Sertić poljane kod Rakovice. Nakon pukotinskog ulaza slijedi 17 m duboka ulazna vertikala koja vodi do kosine na dnu gdje je veća količina komunalnog otpada (barem tri kubika) - teško je procijeniti količinu budući da se dno ne vidi od otpada. Za vrijeme istraživanja jame 2020. godine očišćen je manji dio otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Rakovica
Naselje: Selište Drežničko
Dimenzije ulaza: 3*0.5 m
Duljina: 19 m
Dubina: 19 m
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: SO PDS Velebit