Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u selu Kosanovići uz privatne kuće, a koristi se kao septička jama. Ulaz je nekad bio dimenzija 1 x 1 metar, a danas je on zatvoren kamenim blokovima da bi spriječio upadanje stoke. Možemo samo konstatirati smrt rupe.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Vrbovsko
Naselje: Musulini
Dimenzije ulaza: 1*1 m
Duljina: 23 m
Dubina: 14 m
Onečišćenje evidentirano: 2014
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar