Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Pećina se nalazi u šumama jugozapadno od Lanišća (Ćićarija) i udaljena je nekoliko stotina metara od većih prometnica i putova. Zbog toga se u njoj nalaze tek manje količine otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska županija
Zaštićeno područje: Nezaštičeno podrjučje
Onečišćenje evidentirano: 2010
Onečišćenje prijavio: Park prirode Učka , Speleološka udruga Spelunka