Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi kod sela Broćanac (Slunj) uz cestu D1. U jami ima nešto komunalnog otpada. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Rakovica
Naselje: Broćanac
Dimenzije ulaza: 1.5*1.5 m
Duljina: 5 m
Dubina: 17 m
Onečišćenje evidentirano: 2011
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić