Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi kod Konavoškog polja, južno od sela Vignje. U vrijeme haranja tuberkuloze, lokalni stanovnici su u jamu bacali odjeću oboljelih, a svoj put u jamu našlo je i nekoliko životinja koje se raspadaju. Jama je uz to izrazito bitno biospeleološko nalazište - u njoj su otkrivene čak dvije nove vrste podzemnih životinja!! *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Konavle
Naselje: Komaji
Dimenzije ulaza: 2*3 m
Duljina: 755 m
Dubina: 142 m
Onečišćenje evidentirano: 2016
Onečišćenje prijavio: Hrvatsko biospeleološko društvo