Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u podnožju brda Aranovača u području Korenice. Nažalost u vrijeme Domovinskog rata u jamu su bačeni ljudi iz obližnjeg sela Široka Kula, a njihovi su posmrtni ostaci ekshumirani. U jamu je također bacan komunalni otpad koji i dalje onečišćuje objekt.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Ličko-senjska
Općina: Udbina
Naselje: Bunić
Dimenzije ulaza: 7*3 m
Duljina: 15 m
Dubina: 68 m
Onečišćenje evidentirano: 2004
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar