Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u okolici Svetog Lovreča (Istra) kod zaseoka Jakići Dolinji. Radi se o urušnoj ponikvi dimenzija 12 m x 9 m i povremenom ponoru (s istočne strane nazire se povremeno korito). Do dubine od 12 m može se uz oprez stići i bez užeta slijedeći tok povremenog korita. Od 12. m dubine počinje jamski dio čiji je ulaz dimenzije 3,50 m x 1,8 m. Vertikala iznosi 6 m. Silazeći vertikalu naziremo nastavak jame s kanalom koji nastavlja prema istoku i spušta se otprilike 4 m da bi nastavio vertikalom koju nismo istražili radi onečišćenja objekta. Iako se u dijelu urušne ponikve ne uviđa veća količina smeća, opažaju se sa zapadne strane znakovi odlaganja smeća. Silaženjem niz vertikalu u jamskom dijelu naišli smo na svakojaku vrstu otpada kojeg je voda, nakon što je smeće bačeno u urušnu ponikvu odnijela dalje u dubinu. Na dnu 6 m vertikale stvorilo se lažno dno otpada. Ovaj se speleološki objekt koristi kao deponija raznog otpada i može se definirati kao ekološki incident pošto lažno dno, tj. čep otpada koji se stvorio na dnu prve vertikale, usporava povremeni tok vode koji zadire u dubine kroz ovaj objekt. Količina otpada je tolika da se tok vode za vrijeme izvanrednih kiša usporava toliko da jamski dio poplavljuje na što ukazuje otpad zaglavljen na volti početnog jamskog dijela. Voda ovdje prolazi kroz otpad svakojake vrste, od građevinskog do komunalnog, strvina, i sa sobom u dubine nosi zagađenje u freatičke zone.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Sveti Lovreč
Naselje: Jakići Dolinji
Dimenzije ulaza: 12*9 m
Duljina: 44 m
Dubina: 25 m
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Buje