Očišćen i drugi izvor Zagorske Mrežnice


» Popis Objekata

Izvor Bistrac nalazi se u mjestu Desmerice u Ogulinskom Zagorju (područje Grada Ogulina), a istoimeni potok Bistrac koji se njime prihranjuje, jedan je od pritoka krške rijeke Zagorske Mrežnice. Područje Modruškog Zagorja u kojem se nalazi izvor Bistrac predstavlja zonu stalnog istjecanja podzemnih voda prostranog karbonatnog zaleđa koje prostorno obuhvaća planinsko područje Bjelolasice i Velike Kapele, polja u kršu s jugozapadne strane Velike Kapele i dio planinskog područja prema moru. Ovi izvori koriste se za vodoopskrbu preko 50 000 stanovnika područja Ogulina i Josipdola. Uz to, izvor je i važno stanište zaštićene čovječje ribice (Proteus anguinus) i svjetski jedinstvene podzemne životinje – ogulinske špiljske spužvice (Eunapius subterraneus). Ove endemske životinje, kao i druga špiljska vodena faunom izuzetno je osjetljiva na promjene kvalitete vode. Do sada je u izvoru istraženo 500 m potopljenih špiljskih kanala, a maksimalna izmjerena dubina izvora je od 53 metra. No, na samom ulazu u izvor bačen je sitni i krupni komunalni otpad jer je izvor pristupačan – nalazi se netom uz asfaltnu cestu. Kako bi se spriječilo uništavanje ovih izrazito osjetljivih potopljenih ekosustava i očuvala kvaliteta naših zaliha podzemne pitke vode, potrebna je dodatna edukacija lokalnog stanovništva krških područja.

Čisto podzemlje i LIDL Hrvatska financirali čišćenje još jednog izvora

U suradnji s Čistim podzemljem i LIDLom Hrvatska, čišćenje izvora obavljeno je u petak, 21.08.2020. godine. U akciji koji je organizirala udruga Adipa su sudjelovala dva speleoronioca i jedan speleolog. Sitniji otpad, kojeg su činili: limeni lončići, kantice i konzerve, prikupljen je u mrežaste vreće te je ručno izvađen na površinu. Krupni otpad kao što su automobilske gume, kotači od bicikla, konstrukcije od bicikla i apn Tomos motora, povezivan je užetima, a speleolog ga je pomoću sistema sv. Bernard izvlačio na površinu. Ukupno je izvađen oko jedan kubik otpada, a udruga Adipa od Čistog podzemlja primila je donaciju od 5.000 Kn. Prilikom akcije čišćenja utvrđeno je da se u sedimentu na dnu vjerojatno krije još otpada koji je prekriven finim pijeskom. Zbog izrazitog i dugotrajnog zamućenja vode koje se događa prilikom vađenja komada otpada s dna, eventualni preostali otpad bit će vidljiv u naknadnim uronima u izvor koji se planiraju tijekom godine. U vrijeme viših vodostaja podzemnih voda, vodeni tok će podignuti mulj lakše otplaviti nizvodno pa se pretpostavlja da će i vidljivost u izvoru biti bolja.

Čestitamo speleolozima i roniocima na uspješnoj završenoj akciji čišćenja koja je tehnički vrlo složena i zahtjevna!

Datum objave: 24/08/2020 I Autor: Ruđer Novak

Vezane Galerije