Novi onečišćeni objekti u bazi


U 2022. nažalost nastavljamo s punjenjem baze onečišćenih špilja i jama u Hrvatskoj. Prijatelji speleolozi iz Rijeke i Karlovca u posljednje vrijeme prijavili su nam još osam novih onečišćenih jama od Mljeta do Istre…

Špilja kod Nerezinog dola je u Nacionalnom parku Mljet i u njoj su paleontolozi provodili iskapanja – nažalost, iza sebe su ostavili puno PVC vreća i plastičnih tendi. U Lici, uz izvor Gacke nalazi se Špilja iznad klanca koja je  u vrijeme Domovinskog rata korištena kao sklonište, no na sreću nije jako onečišćena. Na području Karlovačke županije imamo dva nova objekta (Kanta ispod ceste i Šmirakovica mala) koja su zagađena većim količinama otpada, i to osobito jama “kanta” čije ime sve govori. Dalje na sjeveru u okolici Rijeke imamo čak tri nove prljave jame. Najgore je prošla Jama poljička kosa kod Ravne Gore koja je potpuno zatrpana prije 10-ak godina pa je njen ulaz morao je biti otkopan od otpada da bi se uopće vidjela ulazna vertikala. Nove jame u bazi su i Jamica sa smećem kod Knezgrada i Jama kod sela Bani koje su zasad nešto bolje prošle jer nisu jako onečišćene. Za kraj, u okolici Plominskog zaljeva pronađen je novi veliki deponij u Jami pokraj sjevernog portala tunela Čepić polje – Plominski zaljev. Nažalost, već s ruba jame je vidljiva velika količina krupnog i komunalnog otpada koje se iz smjera ceste spušta u dubinu jame oko 15 metara po strmoj kosini. Otpad po izvoru izgleda recentan a ima ga više od 10 kubika.

Zaustavimo onečišćenje podzemnih voda i uništavanje naših krških jama!

Datum objave: 03/03/2022 I Autor: Ruđer Novak