You are here

Završeno čišćenje jame Pavlovice na Žumberku

12. i 13. veljače 2016. godine završeno je čišćenje jame Pavlovice kod mjesta Keseri u Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Akcija je održana u sklopu inicijative Čisto podzemlje u organizaciji Zagrebačkog speleološkog saveza. Sudjelovalo  je 15 speleologa ZSS-a (SK Ozren Lukić, SO Željezničar, SO Velebit), jedan civil i policijski službenici za protueksplozijsku zaštitu Protueksplozijske službe PU zagrebačke. U nadzoru tijekom čišćenja i dovođenju policajaca do jame prisustvovao je i nadzornik parka prirode, gospodin Slavko Struna.   Akcija je započela u petak u prijepodnevnim satima, kada su policijski službenici uz pratnju nadzornika iz parka priore došli do jame. Naime, tijekom prve akcije čišćenja jame pronađena je sumljiva naprava, za koju se kasnije ustavnovilo da se radi o granati tipa Brixia. Brixia model 35 bio je talijanski laki minobacač kalibra 45mm korišten tijkom Drugog svjetskog rata.  U prosincu, kada je mina pronađena, fotografirana je i ostavljena na mjestu. Napravu smo prijavili policiji, te su je službenici MUP- po proceduri uklonili na siguran način. Službenici su također pregledali jamu te nisu pronašli ni jednu drugu sumljivu napravu. Time je bio ispunjen uvijet da se nastavi sigurno vađenje preostalog otpada iz jame. Veći dio speleologa došao je u Sošice u petak predvečer gdje smo se smjestili u vikendici Marka Lička, speleologa iz SO Velebita, na čemu mu ovim putem još jednom zahvaljujemo. Dio ekipe odmah se zaputio prema jami gdje su se postavila užeta za kretanje speleologa u jamu, prečnice, te sistemi za izvlačenje vreća s otpadom. U subotu nakon doručka, oko 8 sati krećemo iz Sošica prema jami, te nakon postavljanja benzinske dizalice za podizanje tereta kreće i akcija čišćenja. Male brige zadalo nam je 10-tak centimetara snijega koji je pao u petak i nastavio padati u noći na subotu, no kako smo došli do jame, dan je postao vedar i topao za ovo doba godine. Također, problem nam je bio i u tome što je kontejner za otpad bio smješten na nekoliko stotina metara udaljenosti od jame (za razliku od prošli puta kada je bio smješten odmah pokraj ulaza), no srećom uspijeli smo sav otpad prevesti kombijem SO Željezničara.   Samo izvlačenje počelo je nešto iza 10 sati ujutro i potrajalo je do nešto prije 14 sati, te je još sat vremena potrošeno na raspremanje jame i prebrojavanje opreme. Rezultat je 4-5 kubika izvučenog otpada, te je time jama Pavlovica gotovo u potpunosti očišćena. Ostavljen je sitni otpad na blatnoj kosini koji iz sigurnosih razloga speleolozi nisu dirali. Naime, iskustva su pokazala da kopanjem po humusu povećavamo rizik od izlaganja sumnjivim napravama (ostacima rata) pa smo na ovaj način barem u jednoj mjeri smanjili rizik. Računajući sa akcijom koja je održana u prosincu, iz jame Pavlovice je ukupno izvučeno 13 kubika raznog sitnog i krupnog komunalnog otpada.   I ovaj puta odvoz smeća je organiziran od strane Azelije-Eko iz Ozlja, a dogovoreno je i besplatno deponiranje sa Čistoćom Karlovac d.o.o. na njihovom odlagalištu. Hvala im na tome. Ovim putem također zahvaljujemo i pripadnicima MUP-a na uklanjanju eksplozivne naprave, gospodinu Slavku Struni na logističkoj pomoći te naravno svim speleolozima koji su dali svoj doprinos pri ovome čišćenju. Ovo je bila sedma akcija čišćenja u organizaciji Inicijative Čisto podzemlje, a dosad je iz jama diljem Hrvatske izvučen 21 kubik otpada, a u suradnji s MUP-om uklonjen je 41 komad minsko-eksplozivnih sredstava.   Autor: Damir Janton Galeriju fotografija s akcija čišćenja pogledajte ovdje!
Image: 

U bazu je dodan objekt Pećina kod Korenskog koji je speleolozima poznat još od 1960. tih godina - istraživao ga je akademik Mirko Malez, poznati paleontolog, geolog i jedan od pionira Hrvatske speleologije. Jama je u vrijeme njegovih istraživanja bila čista, no nažalost do današnjih dana njeno dno zapunjeno je velikim količinama bačenog otpada. Ulaz u objekt je malih dimenzija i skriven žbunjem, no lokalnom stanovništvu očito je dobro poznat. Zahvaljujemo se prijateljima iz Speleološkog kluba Estavela na dostavljenoj informaciji!

Javna ustanova „Park prirode Učka” u suradnji s Liburnijskim vodama d.o.o. i Zagrebačkim speleološkim savezom uspješno je završila Edukativno-ekološku akciju „Čisto podzemlje Parka prirode Učka“ koja se održala 6. svibnja u okolici doma na Poklonu. Ovom  akcijom zajednički smo obilježili Dan planeta Zemlje i to s posebnim naglaskom na problem zagađenja krškog podzemlja. 

U akciji je sudjelovalo 18 speleologa iz Zagrebačkog speleološkog saveza, Speleološkog društva (SD) Buje, SD Istra i Speleološke udruge Estavele i 50 ak posjetitelja i prijatelja Parka od kojih posebno izdvajamo osnovnoškolsku djecu iz „Mreže škola Parka prirode Učka”. Održana su tri predavanja o speleologiji, zaštiti krškog podzemlja te hidrologiji Učke, a nakon toga organizirana je demonstracija speleoloških tehnika i tehnika čišćenja otpada iz jama. U sklopu akcije sanirana su dva speleološka objekta – Jamica kod Dječjeg oporavilišta i Pećina kod Dječjeg oporavilišta iz kojih je ukupno izvučeno oko 2 kubika komunalnog otpada. Otpad je bio starijeg datuma, odnosno deponiji nisu aktivni pa smo uvjereni da će u ove jame dugoročno ostati u izvornom stanju!

Po završetku akcije čišćenja, na domu na Poklonu bio je organiziran ručak za sve sudionike i posjetitelje. Ovim putem, još jednom se iskreno zahvaljujemo svim sudionicima i posjetiteljima, a posebno Liburnijskim vodama i djelatnicima PP Učka na odličnoj organizaciji. Veselimo se daljnjoj suradnji na zaštiti krškog podzemlja Učke!

Galeriju fotografija s Edukativno ekološke akcije pogledajte ovdje.

Danas (4.svibnja 2017.) na HRT3 u 20:10 sati biti će prikazana emisija Treći element koja predstavlja najnovije spoznaje o prirodnim i biomedicinskim znanostima. Tema je speleologija, a u ovotjednoj emisiji će uz zanimljive goste u studiju (izv. prof. dr. sc. Neven Bočić i izv. prof. dr. sc. Nenad Buzjak) biti prikazana i reportaža o inicijativi Čisto podzemlje!

Emisiju možele pogledati ovdje!

Dragi speleolozi,

pozivamo Vas na edukativno – ekološku akciju „ČISTO PODZEMLJE PARKA PRIRODE UČKA“ koja će se održati u subotu 6.5.2017. Ideja o akciji pokrenuta je uvidom u podatke koje je prikupila inicijativa „Čisto podzemlje“ o zagađenim speleološkim objektima na području Parka prirode Učka. Podatci su dobiveni od Speleološke udruge „Spelunka“ i Hrvatskog biospeleološkog društva koji su ih detaljno opisali i dokumentirali.

Kao trenutno najveći problem izdvajaju se tri speleološka objekta koja se nalaze u I. vodozaštitnoj zoni i čiji je neposredan i negativan utjecaj moguć na resurse vode za piće: Jama kod dječjeg oporavilišta 2, Pećina kod dječjeg oporavilišta i Jama na Dobreču. Spomenuti objekti su cilj ove akcije te se nadamo da će se Vašim odazivom ukloniti otpad iz jama, a radom PP Učka spriječiti daljnje korištenje speleoloških objekata na području Parka kao odlagališta otpada. Osim same akcije čišćenja provest će se i edukativna predavanja i radionica koja će upoznati i širu javnost s ovim problemom.

Javna ustanova „Park prirode Učka“ Vam pruža smještaj u Domu za mlade Lovranska Draga, koji ima kapacitet od 8 kreveta i prostor za alternativni smještaj (karimat + vreća) te ručak i piće za subotu, 06.05.2017. Program održavanja akcije pogledajte ovdje. Komunalno poduzeće Liburnijske vode d.o.o. će svakom sudioniku dati rukavice za rad, zaštitna odijela i maske za lice. Od ostale opreme potrebno je ponijeti osobnu speleološku opremu, zaštitni kombinezon i čizme. Svi sudionici akcije čišćenja prije početka rada će potpisati Izjavu o preuzimanju odgovornosti i rizika - organizator akcije nije odgovoran za eventualne probleme.

Koordinator speleoloških aktivnosti Zagrebački speleološki savez - kontakt: Ruđer Novak (rudjer.novak@gmail.com). Molim Vas da potvrdite svoj dolazak da bi mogli organizirati speleološke aktivnosti same akcije! U akciji čišćenja sudjelovat će i Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba te djelatnici protueksplozijske službe MUP-a.

Nadamo se da ćete se odazvati ovom pozivu i sudjelovati na ovoj volonterskoj akciji!

Lijep pozdrav,

Nina Trinajstić, mag. geol.
Stručna suradnica geolog,  JU PP Učka

Pages