Očišćeni speleološki objekti


Špilja kod Vukovića

Ova mala špilja nalazi se u općini Rakovica, uz cestu u jednom od zaseoka u Selištu Drežničkom. Iznad špilje, oko nje i u špilju baca se komunalni otpad koji je novijeg datuma (vjerojatno bačen u poslijeratnom razdoblju). Otpad su 2019. očistili ... I

Berajterova špilja

Špilja se nalazi u općini Bednja u selu Kramari, a radi se o manjem objektu s dva ulaza. U objektu i u blizini ulaza bačen je krupni i građevni otpad (OSB ploče, drenažne cijevi, drvene šipke od košare itd.) I

Kamenica

Ovaj mali objekt nalazi se na području Vrhovina (istočno od Otočca) u blizini puta i željezničke pruge. U njega su ljudi bacili mnogo komunalnog otpada koji su u zajedničkoj akciji sanirali udruga Breganja i općina Vrhovine. 2016. je jama i ... I

Dolašnica

Dolača se nalazi izravno uz asfaltiranu cestu koja spaja Vižinadu i Poreč, uz mjesto Labinci. Ulaz joj je lako pronaći pa je oko ulaza i u samoj jami bila bačena velika količina komunalnog, krupnog i građevinskog otpada. Otpad su očistili ... I

Generalka

Špilja se nalazi na brdima Ivanćice, južno od Lepoglave, a ulaz je u blizini šumskog puta. Sanirana je od onečišćenja. I

Jama Bebina kakica

Jama se nalazi na padinama brda Viničice, sjeverno od sela Špehari u općini Bosiljevo. Ulaz jame nalazi se u neposrednoj blizini šumskog puta. Na 20-tak metara dubine u vertikali je uglavljeno smeće koje visi iznad dna jame. Većinom komunalni ... I

Izvor Krčevac

Izvor se nalazi u selu Jonjići u općini Podbablje, a ulaz u objekt je betoniran i zatvoren šahtom. U ovoj potopljenoj špilji nalazi se nekoliko bačenih automobilskih guma (vidljive na slici uz čovječju ribicu!), kanisteri i kante od ulja – ... I

Juretova jama

Iz jame su uklonjena minsko eksplozivna sredstva 2015. u zajedničkoj akciji na kojoj su sudjelovali pripadnici protueksplozivnih službi istarske, primorsko-goranske i zagrebačke policije. Članovi speleološkog društva “Ćićarija” su o ovom ... I

Jama kod dječjeg oporavilišta 2

Ovaj objekt nalazi se unutar Parka prirode Učka, između vrhova Poklon i Voljačić. Plitka jama čije je dno bilo ipunjeno komunalnim otpadom. Nalazi se u prvoj vodozaštitnoj zoni, a očišćena je od otpada 2017. godine u sklopu Edukativno-ekološke ... I

Sniježnica na Buljmi

Jama se nalazi unutar Nacionalnog parka Paklenica, na samom prijevoju Buljme i ima prostran pukotinski otvor. U njoj je puno otpada (većinom konzerve) bačenog u vrijeme domovinskog rata. Kao primjer odgovornog upravljanja Nacionalni park ... I

Jama pod Sv. Spasom (Knin)

Jama se nalazi u gradu Kninu, u bizini kninske tvrđave. Sanirana je od onečišćenja. I

Jama u Predolcu

Ovaj objekt se nalazi uz jugoistočni rub grada Metkovića u značajnom krajobrazu Predolac – Šibenica. Ključno je nalazište i stanište jedinog poznatog podzemnog školjaša (Congeria kusceri). Umjesto da baštine ovu jedinstvenu Svjetsku ... I

Jama u Pisanom dolcu

Jama se nalazi u okolici Stona, u brdima (Stijene) u zaleđu sela Sparagovići. Sanirana je od onečišćenja 2016. godine. I

Medjame – Dubrava 3

Ova jama se nalazi u Samoborskom gorju u blizini Dubrave Samoborske gdje ima mnogo onečišćenih objekata. Zbog blizine ljudi i lakog pristupa u jamu su bačene goleme količine komunalnog otpada, a ulaz je dijelom zatrpan zarušenim kamenjem! 2009. ... I

Medjame – Duga jama (sinonim: Dubrava X)

Ova jama se nalazi u Samoborskom gorju u blizini Dubrave Samoborske gdje ima mnogo onečišćenih objekata. Zbog blizine ljudi i lakog pristupa u jamu su bačene goleme količine komunalnog otpada, a ulaz je dijelom zatrpan zarušenim kamenjem! 2009. ... I