Onečišćeni speleološki objekti


Spilja za žicom

Spilja se nalazi sjeverno od Dubrave Samoborske (Samobor) uz asfaltiranu cestu u blizini groblja. Zbog blizine prometnice, na njenom ulazu i u špilju se baca krupni i građevinski otpad pa je djelomično zatrpana. I

Znetva na Velikom Lomniku

Jama se nalazi u Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje na Velikom Lomniku kod Planinarske kuće Sv. Bernard. Oko ulaza je postavljena bodljikava žica da bi se spriječilo nenamjerno upadanje ljudi i životinja u podzemlje. Mali ulazni dio ... I

Jama na Škrilama

Jama se nalazi u bakarskom zaleđu (Rijeka) uz makadam koji vodi prema Kamenjaku. Na dnu ulazne vertikale s većim otvorom nalaze se bačeni životinjski otpaci (zaudaraju, pa se speleolozi nisu spustili do dna), kosti i plastični otpad (vrećice, ... I

Japaga sa smećem

Ova (bivša) jama nalazi se u blizini Potoka Musulinskog kod Ogulina. Ima veliki otvor koji je do vrha zatrpan s više desetaka kubika otpada, pretežno komunalnog. Čini se da se nedavno otpad zapalio, a zajedno s njim i neka okolna stabla. ... I

Bragocova jama

Jama se nalazi na otoku Kornatu (unutar Nacionalnog parka Kornati) kod uvale Zakrče oko dvadeset metara od obale i osamdeset metara od jedine kuće na tom dijelu uvale. Mali ulaz je prekriven kamenom, a nastavlja se vertikalom od 5 m i dvoranom ... I

Banja

Špilja se nalazi uz cestu u selu Banja kod Opuzena, na samoj obali rijeke Neretve. Objekt ima jamski ulaz koji je zaštićen žičanom mrežom, a u vertikalnom dijelu mještani su postavili ljestve. Nastavlja se kao špilja koja je bogata je sigama, a ... I

Špilja u Rogotinu

Špilja se nalazi u selu Rogotin, na ušću rijeke Neretve. Ucrtana je u topografsku kartu i poznata lokalnom stanovništvu. U njoj ima oko pola kubika komunalnog otpada. I

Mala golubinka

Jama se nalazi u blizini sela Rogotin na samom ušću rijeke Neretve. Nakon ulazne vertikale od 11 metara dolazi se do vode, međutim za uron i nastavak istraživanja je potrebno proširivati prolaz i očistiti otpad (ima oko 1,5 kubika materijala ... I

Špilja u Gornjem lugu

Špilja se nalazi u blizini Žute lokve (Brinje) ispod makadamskog put na Vasiljevom brdu. Ucrtana je na topografsku kartu, a očito je dobro poznata i loklanom stanovništvu. S makadama se komunalni otpad baca u vrtaču, tako da je sreća u nesreći ... I

Ponor na Grginom bregu

Ponor se nalazi u okolici Bužima (Gospić) u nenaseljenom području kod Grginog brega. U jami je povremeno aktivan vodeni tok koji raznosi otpad u njene dublje djelove. Najveći problem stvara velika bačva, puna nepoznatog sadržaja, koja je ... I

Jama Mramor

Jama se nalazi na zapadnim obroncima Škamnice, južno od Brinja. Ulaz je neposredno uz šumsku cestu, a objekt je jednostavne morfologije i dubine od oko 10 metara. U prvom istraživanju 2010. u objektu nije bilo otpada, a 2017. je pronađena veća ... I

Šušnjara

Jama se nalazi uz obalu Ljubačkog zaljeva južno od otoka Paga. U blizini su jama Golubinka i špilja Pod gredom s kojima je objekt vjerojatno povezan u sustav, no to je potrebno potvrditi ronjenjem. U jami ima bačenog komunalnog otpada. I

Bilina jama (sinonim: Špilja pod velikim bajamom)

Ova špilja s jamskim ulazom nalazi se kod Pakovog sela u blizini Drniša u neposrednoj blizini ceste Šibenik – Drniš. U dvorani na dnu ulazne vertikale ima bačenog kućanskog otpada starijeg datuma (lonci, dijelovi bicikla, plastike i sl.). I

Revnice

Jama se nalazi u Parku prirode Biokovo uz asfaltiranu cestu prema Gornjim Brelama. Ulazni dio je jednostavne morfologije, a istraživanja u njoj su prekinuta zbog izrazito visoke koncentacije plinova (CO2), nastalih raspadanjem kanalizacijskog ... I

Ponor Prezdan

Ponor se nalazi u Krasici kod Bakra, neposredno uz makadamski put. Ulaz je velik i lako dostupan pa ne čudi da se u jamu baca komunalni otpad i strvine. I