Onečišćeni speleološki objekti


Mala golubinka

Jama se nalazi u blizini sela Rogotin na samom ušću rijeke Neretve. Nakon ulazne vertikale od 11 metara dolazi se do vode, međutim za uron i nastavak istraživanja je potrebno proširivati prolaz i očistiti otpad (ima oko 1,5 kubika materijala ... I

Špilja u Gornjem lugu

Špilja se nalazi u blizini Žute lokve (Brinje) ispod makadamskog put na Vasiljevom brdu. Ucrtana je na topografsku kartu, a očito je dobro poznata i loklanom stanovništvu. S makadama se komunalni otpad baca u vrtaču, tako da je sreća u nesreći ... I

Ponor na Grginom bregu

Ponor se nalazi u okolici Bužima (Gospić) u nenaseljenom području kod Grginog brega. U jami je povremeno aktivan vodeni tok koji raznosi otpad u njene dublje djelove. Najveći problem stvara velika bačva, puna nepoznatog sadržaja, koja je ... I

Jama Mramor

Jama se nalazi na zapadnim obroncima Škamnice, južno od Brinja. Ulaz je neposredno uz šumsku cestu, a objekt je jednostavne morfologije i dubine od oko 10 metara. U prvom istraživanju 2010. u objektu nije bilo otpada, a 2017. je pronađena veća ... I

Šušnjara

Jama se nalazi uz obalu Ljubačkog zaljeva južno od otoka Paga. U blizini su jama Golubinka i špilja Pod gredom s kojima je objekt vjerojatno povezan u sustav, no to je potrebno potvrditi ronjenjem. U jami ima bačenog komunalnog otpada. I

Bilina jama (sinonim: Špilja pod velikim bajamom)

Ova špilja s jamskim ulazom nalazi se kod Pakovog sela u blizini Drniša u neposrednoj blizini ceste Šibenik – Drniš. U dvorani na dnu ulazne vertikale ima bačenog kućanskog otpada starijeg datuma (lonci, dijelovi bicikla, plastike i sl.). I

Revnice

Jama se nalazi u Parku prirode Biokovo uz asfaltiranu cestu prema Gornjim Brelama. Ulazni dio je jednostavne morfologije, a istraživanja u njoj su prekinuta zbog izrazito visoke koncentacije plinova (CO2), nastalih raspadanjem kanalizacijskog ... I

Ponor Prezdan

Ponor se nalazi u Krasici kod Bakra, neposredno uz makadamski put. Ulaz je velik i lako dostupan pa ne čudi da se u jamu baca komunalni otpad i strvine. I

Pod Gredom

Jama se nalazi uz obalu Ljubačkog zaljeva južno od otoka Paga. U blizini su jame Šušnjara i Golubinka s kojima je objekt vjerojatno povezan u sustav, no to je potrebno potvrditi ronjenjem. Kao i u dvije obližnje jame, u špilji ima bačenog ... I

Pećina u Hreljinu

Špilja se nalazi u Hreljinu (Bakar) uz asfaltiranu cestu u gusto naseljenom području. Ulaz joj nije osobito velikih dimenzija, no čitavi objekt je lako prohodan. Zbog blizine ljudskih naselja u njoj ima bačenog komunalnog otpada. I

Mesoprometna 505

Ova jama sa znakovitim imenom nalazi se kod Pakovog sela u blizini Drniša u neposrednoj blizini ceste Šibenik – Drniš. Kraj ulaza je izgrađen betonski rubnik koji sprječava upadanje kamiona u jamu kod izbacivanja klaoničkog otpada. U jamu ... I

Medinica

Špilja Medinica nalazi se s vanjske strane otoka Pašmana u uvali Kruševica. U njoj ima komunalnog otpada koji je vjerojatno nanijelo more. I

Magareća jama

Jama se nalazi u Gornjim Marasovićima unutar Parka prirode Velebit, u neposrednoj blizini bujičnog potoka Potočnjaka koji napaja polje Veliko Rujno. Na sreću tamo nema puno ljudi, pa su u jami samo manje količine otpada. I

Lokvica

Ova izvor špija se nalazi na južnom ulazu u Bakarski zaljev. Pristup je obzidan i njime se ulazi u špilju čije je dno prekriveno vodom dubine 30-ak centimetara. Ima tlo ima bačenog komunalnog otpada. I

Jametina

Objekt se nalazi istočno od Benkovca uz cestu kroz Dobropolje i poznat je lokalnom stanovništvu (pozicija je ucrtana u kartu). Ulaskom u objekt kroz ulaznu vertikalu dolazi se u dvoranu koja na svom dnu ima male količine komunalnog otpada. I