Onečišćeni speleološki objekti


Jama uz cestu (selo Laškovica)

Jama se nalazi u području Laškovice (Knin) u blizini lokaliteta prigodnog imena – Smrdeljski kuvin. Služi kao smetlište. I

Jama u Krčevici

Jama se nalazi na Braču, u blizini mjesta Pučišća, područje Široki Dolac. Povijesno se koristila kao strvinište, a potrebno je utvrditi današnje stanje zagađenosti objekta. I

Štokanka

Nalazi se u selu Medići kod Generalskog Stola. Prvi puta otpad je dokumentiran davne 1967., a stanje je provjereno 2019. Pola stoljeća kasnije, jama je i dalje aktivan divlji deponij. Dapače u njoj ima puno otpada koji se otkotrljao i dalje od ... I

Pečarova jama

Jama se nalazi uz rijeku Krku kod sela Krstača. Zabilježeno je nešto otpada na dnu jame. I

Jama Zavelje

Jama se nalazi na Braču, u blizini Sutivana, istočno od kapelice Sv. Spiridona. Povijesno se koristila kao strvinište, a potrebno je utvrditi današnje stanje zagađenosti objekta. I

Jama Brgudčići

Jama se nalazi oko kilometar južno od Klane u području Cerovlje. Blizu je “civilizacije” pa je zatrpana komunalnim otpadom. I

Jama kod Medovače

Jama se nalazi u blizini zaseoka Tupići u području Rupskog kuvina kod Knina. Na dnu ima nešto otpada. I

Jama Prisadnica

Jama se nalazi južno od Starog Laza (u blizini Ravne Gore). Prije 40-ak godina je u njoj dokumentirano bačen otpad i kosti životinja, a potrebno je utvrditi današnje stanje u objektu. I

Partizanska spilja u Potočnici

Jama se nalazi na Pagu u blizini Novalje. Zatrpana je 1970-ih kamenjem od suhozida što sprječava istraživanja, ali ne predstavlja ekološki problem. Potrebno je utvrditi njeno današnje stanje. I

Pajića jama

Jama se nalazi uz rijeku Krku kod zaseoka Pajića u području Knina. Služi kao deponij komunalnog otpada. I

Jama u Klancu

Jama se nalazi u mjestu Klanac kod Broda na Kupi. Otvor jame je nastao prije 40-ak godina izgradnjom ceste, a tada se zbog pristupačnosti koristila kao lokalno smetlište. Originalni podatak u bazi je iz 1967., no posljednji terenski podaci ... I

Eko špilja (sinonimi: Eko pećina, Jama kod Siče 2)

Jama se nalazi južno od sela Siča (Karlovac). Još 1980-ih je u ulaznoj vrtači, kao i u cijelom objektu bilo raznog otpada, a i danas je ulaz djelomično zatrpan otpadom! I

Vranjkuša

Jama se nalazi južno od Kistanja u području Lalića ograda. Jednostavno rečeno – jama već dugo služi kao kanta za otpad. * I

Jama kod šumarije Gomirje

U jamu se baca komunalni otpad jer se nalazi u blizini kolnog puta od sela Gomirje. I

Jama Boka

Jama se nalazi u Postirama na Braču a povijesno se koristila kao strvinište za uginule životinje. Potrebno je provjeriti današnje stanje onečišćenosti jame. I