Onečišćeni speleološki objekti


Troganina

Jama se nalazi sjeverno od sela Skočići (područje Skradina) uz cestu kroz Vukića klen. Oko ulaznog i u ulaznom dijelu nalazi se divlji deponij. I

Ješkalovica

Jama se nalazi na Braču, u blizini Selca. Sredinom prošlog stoljeća ljudi su u nju bacali otpad i strvine životinja, 2009. godine je otpad još uvijek u jami! Jama je izrazito bitno biospeleološko nalazište – u njoj su otkrivene čak četiri ... I

Pećina u Povilama

Jama se nalazi u Povilama, južno od Novog Vinodolskog i to unutar gusto naseljenog područja. Zbog toga ne čudi da u njoj ima puno komunalnog otpada! I

Mala špilja na zavoju ceste

Ova mala špilja se nalazi neposredno uz magistralu kod mjesta Rovanjska, unutar Parka prirode Velebit. Danas je duga jedva 6 metara jer je u njezinu unutrašnjost ubačeno mnogo otpada kojim su potpuno zatrpani najniži dijelovi i daljnji prolazi. I

Jama u Gajinama

Jama se nalazi na Braču, u blizini Novog Sela. Povijesno su ljudi u nju bacali strvine životinja, no potrebno je utvrditi današnje stanje zagađenosti objekta. I

Jama u Lipošćakima

Jama se nalazi uz rijeku Dobru, u selu Lipošćaki (Trošmarija). Objekt je u potpunosti nestao, vidi se samo lokacija ulaza koja je prekrivena otpadom (plastične boce, strvine, kućanski otpad). I

Bačića jama

Jama se nalazi u blizini sela Bačića (Drniš). Svakako jedan od beskrupuloznijih primjera neznanja i organiziranog uništavanja podzemlja koji traju desetljećima. Na ulazu u jamu izbetoniran je zidić kako bi se kamionom sigurnije moglo istovariti ... I

Jama kod Vezmara

Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Begovac. Presudila joj je blizina naseljenog mjesta, pa se na dnu nalazi mnogo raznovrsnog bačenog materijala. Potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. I

Smetlara 2 (sinonimi: Božin vinograd, Jama uz cestu 2)

Još jedna zagađena jama koja se nalazi unutar (na papiru) zaštićenog područja Parka prirode Velebit, u planinama u okolici sela Krasno. Jama se nalazi nekoliko metara od asfaltiranog puta prema Štirovači. Ime jame dovoljno govori o njenom ... I

Marina jama

Jama se nalazi uz cestu u području Ključ oko 10 kilometara zapadno od Drniša. Na njenom ulaznom dijelu dokumentiran je deponij 1989. godine i potrebno je utvrditi njeno današnje stanje. I

Oštrinova jama

Jama se nalazi u blizini Novog sela kod Slunja, a u njoj je pronađena manja količina komunalnog otpada i ostaci ubačenih životinja (kosti). I

Jama uz cestu na Sitavi

Jama je u okolici sela Postrana (Korčula) neposredno uz put. U nju je ubačen razni komunalni otpad, a od 2004. godine postoji i podatak o svježem organskom otpadu. I

Prezdan

Jama se otvorila južno od Grobnika 1898. godine za vrijeme poplave. U nju su 70-tih godina ubacivane životinjske strvine, no trebalo bi utvrditi današnje stanje onečišćenosti. I

Slišna jama

Ova izrazito duboka Bračka jama nalazi se južno od sela Pražnica. Povijesno (1950-ih) je služila kao strvinište za uginulu stoku, no potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. I

Jama Nežnica

Jama se nalazi sjeverno od Klane, između sela Studena i Marčelji, u području brda Nežnica. S obzirom na to da se nalazi u blizini ceste, ne začuđuje da je puna otpada. Prevladava građevinski i komunalni otpad – lagani pristup olakšava ... I