Onečišćeni speleološki objekti


Partizanska spilja u Potočnici

Jama se nalazi na Pagu u blizini Novalje. Zatrpana je 1970-ih kamenjem od suhozida što sprječava istraživanja, ali ne predstavlja ekološki problem. Potrebno je utvrditi njeno današnje stanje. I

Pajića jama

Jama se nalazi uz rijeku Krku kod zaseoka Pajića u području Knina. Služi kao deponij komunalnog otpada. I

Jama u Klancu

Jama se nalazi u mjestu Klanac kod Broda na Kupi. Otvor jame je nastao prije 40-ak godina izgradnjom ceste, a tada se zbog pristupačnosti koristila kao lokalno smetlište. Originalni podatak u bazi je iz 1967., no posljednji terenski podaci ... I

Eko špilja (sinonimi: Eko pećina, Jama kod Siče 2)

Jama se nalazi južno od sela Siča (Karlovac). Još 1980-ih je u ulaznoj vrtači, kao i u cijelom objektu bilo raznog otpada, a i danas je ulaz djelomično zatrpan otpadom! I

Vranjkuša

Jama se nalazi južno od Kistanja u području Lalića ograda. Jednostavno rečeno – jama već dugo služi kao kanta za otpad. * I

Jama u Panićima

Ova špiljica nalazi se sjeverno od Ogulina u selu Panići, nekoliko desetaka metara zapadno od ceste. Ranije je korištena za bacanje otpada, no danas se ono više ne baca i objekt se može lako očistiti. I

Jama u Bilošima

Jama je u selu Biloši u području Imotskog i koristila se kao lokalno smetlište. I

Jama Mesnica

Ovaj (bivši) jamski objekt nalazi se blizu sela Lozovac nekoliko kilometara jugoistočno od Skradina. Nažalost, ovo je jedan od degutantnijih primjera uništavanja podzemlja i izravna je prijetnja od širenja zaraza. Naime, ulaz u jamu je uzak i ... I

Znetva Spašenac

Jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, sjeverno od Noršić sela, a u nju se ubacuje komunalni otpad. I

Znetva na Zminjaku

Još jedna jama unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u blizini zaseoka Delivuki u koju se ubacuje komunalni otpad. I

Troganina

Jama se nalazi sjeverno od sela Skočići (područje Skradina) uz cestu kroz Vukića klen. Oko ulaznog i u ulaznom dijelu nalazi se divlji deponij. I

Ješkalovica

Jama se nalazi na Braču, u blizini Selca. Sredinom prošlog stoljeća ljudi su u nju bacali otpad i strvine životinja, 2009. godine je otpad još uvijek u jami! Jama je izrazito bitno biospeleološko nalazište – u njoj su otkrivene čak četiri ... I

Pećina u Povilama

Jama se nalazi u Povilama, južno od Novog Vinodolskog i to unutar gusto naseljenog područja. Zbog toga ne čudi da u njoj ima puno komunalnog otpada! I

Mala špilja na zavoju ceste

Ova mala špilja se nalazi neposredno uz magistralu kod mjesta Rovanjska, unutar Parka prirode Velebit. Danas je duga jedva 6 metara jer je u njezinu unutrašnjost ubačeno mnogo otpada kojim su potpuno zatrpani najniži dijelovi i daljnji prolazi. I

Jama u Gajinama

Jama se nalazi na Braču, u blizini Novog Sela. Povijesno su ljudi u nju bacali strvine životinja, no potrebno je utvrditi današnje stanje zagađenosti objekta. I