Onečišćeni speleološki objekti


Jama uz cestu (selo Krasno Polje)

Jedan od ružnijih slučajeva uništavanja prirodnih bogatstava Velebita: ova jama nažalost više ne postoji. Nekada je to bio impozantan, dostupan i atraktivan speleološki objekt dubine čak 91 metar, no zbog ljudske neodgovorne gluposti jama je ... I

Jama u Šupljoj jeli I

Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Driskovac. Na dnu jame ima nešto bačenog otpada, no s obzirom na to da je podatak prilično star – potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. I

Mikića jama

Jama se nalazi u području Orijevac u blizini Perjasice. Na dnu ulazne vertikale se nalaze velike količine komunalnog otpada koji formira stožac u podu dvorane. Tijekom 80-ih godina istraživanja su zbog otpada prekinuta već u ulaznom dijelu, no ... I

Jama u Mudrilovoj dragi I

Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Begovac. Presudila joj je blizina naseljenog mjesta, pa je lokalno stanovništvo u nju 1960-ih ubacivalo strvine životinja. Potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. I

Jama na Brdu

Još jedna jama unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje u koju se bacao komunalni otpad, a nalazi se iznad sela Posinak. Danas se otpad u jamu ne baca i potrebno ju je očistiti. I

Jama u Mudrilovoj dragi II

Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Begovac. Presudila joj je blizina naseljenog mjesta, pa je lokalno stanovništvo u nju 1960-ih ubacivalo strvine životinja. Potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. I

Jama Mesaruša kod Dugog Vrha

Jama se nalazi na Žumberku ispod ceste koja se odvaja jugoistočno od sela Dugi Vrh. U jamu se baca klaonički otpad što predstavlja izravnu opasnost za čistoću izvora vode u selima sjeverno od jame. I

Jama na Solinskom vrhu

Jama se nalazi kod sela Soline (u Solinskom vrhu) oko šest kilometara južnije od Bosiljeva. U jami ima malo komunalnog otpada i više svježe ispiljenih trupaca koje su šumari u nju ubacili. Također je zamjetno dizanje vode u jami, vjerojatno radi ... I

Jazovka

Ova jama nalazi se unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u brdu Lisine u blizini sela Sopote. Jama je jedna od masovnih grobnica iz koje ekshumirano čak oko 250 ljudskih kostura. Uz ljudske ostatke, u jamu je ubacivan i komunalni otpad ... I

Jama u dijaklazi I, Medjame

Ova jamska pukotina nalazi se u Samoborskom gorju u blizini Dubrave Samoborske i, nažalost, u blizini puta. Iako su je samoborski speleolozi jednom već očistili od otada, otpad se na sramotu i dalje u nju ilegalno baca! I

Jama Ostrišnjak (sinonim: Jama na Oštrinjaku)

Jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, sjeverozapadno od sela Grič. Na dnu je pronađeno nešto komunalnog otpada. * I

Spilja jezero

Špilja se nalazi u području Jezero, kod sela Šupice (Plaški). Koristila se kao lokalno ilegalno smetlište, a potrebno je provjeriti današnje stanje. I

Jama uz cestu (selo Laškovica)

Jama se nalazi u području Laškovice (Knin) u blizini lokaliteta prigodnog imena – Smrdeljski kuvin. Služi kao smetlište. I

Marasovica

Nalazi se u široj okolici Rijeke. U prošlosti su seljaci u jamu bacali pilovinu. Podatak je star preko 50 godina (čak iz 1960.) pa je potrebno utvrditi današnje stanje u jami. I

Jama po narudžbi

Jama se nalazi unutar Parka prirode Velebit u mjestu Gornja Klada, južno od Senja. Blizina sela i ceste osudila ju je da se koristila kao lokalno strvinište. Objekt je istražen na zahtjev tadašnjeg kustosa muzeja u Senju. Potrebno je provjeriti ... I