Onečišćeni speleološki objekti


Jama Palovica (sinonim: Jama kod Liješća, Otkopana jama)

Onečišćena jama u Žumberačkom selu Liješće (unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje). U nju je bačeno mnogo komunalnog otpada koji je pomiješan sa životinjskim ostacima… Jamu stanovnici oduvijek koriste kao smetlište, čak i nakon ... I

Matatinova pećina (sinonim: Matatinova špilja)

Špilja se nalazi u Kijevu u području Krivodola koje je izrazito bogato speleološkim objektima. Uz špiljski, ovdje postoji i jamski ulaz u objekt, a upravo kroz njega ubačeno je više kubika komunalnog otpada i strvina u podzemlje. * I

Jama na Stupe

Jama se nalazi iznad Opatije unutar parka prirode Učka, na cesti koja vodi od Veprinca prema Poklonu. Upravo zbog blizine asfalta, neodgovorni ljudi su u nju bacili mnogo komunalnog otpada. I

Ponor u Stićima

Špilja se nalazi u Samoborskom gorju, zaseok Stići (unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje). Voda koja ponire u objekt, u ulazni je nanijela otpad koji se još uvijek baca na divlje u prirodu. I

Špilja kod Medića ograde

Špilja se nalazi u neposrednoj blizini, odnosno iznad izvora Cetine. U blizini i u njenom ulaznom dijelu ima mnogo krupnog komunalnog otpada koji ugrožava čistoću rijeke. I

Jama kod mlina

Jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u selu Boići, u blizini mlina. Otpad koji se nalazi u njoj izravno onečišćuje potok Jarak. Objekt je također stanište ugroženih šišmiša. I

Žrvena peć – velika

Špilja se nalazi kilometar sjeverno od Zagrebačkog naselja Bizeki unutar Parka prirode Medvednica. Ulazni dio gotovo je potpuno zatrpan. I

Pišurka (sinonim: Paganetijeva špilja)

Jama se nalazi u neposrednoj blizini grada Korčule na 10 minuta hoda od prekrasne uvale Strečice koja ljeti vrvi turistima. U ulaznom dijelu jame ubačena je veća količina građevnog materijala, automobilskog otpada (gume, veći broj akumulatora) i ... I

Aranovača

Jama se nalazi u podnožju brda Aranovača u području Korenice. Nažalost u vrijeme Domovinskog rata u jamu su bačeni ljudi iz obližnjeg sela Široka Kula, a njihovi su posmrtni ostaci ekshumirani. U jamu je također bacan komunalni otpad koji i ... I

Bizečka pećina

Špilja se nalazi u gradu Zagrebu, u naselju Bizeki. Ulazni dio (vrtača) je potpuno devastiran: zatrpan je raznim krupnim i sitnim otpadom. Uz to, špilja je ključno biospeleološko nalazište – u njoj je otkrivena nova vrsta podzemnog kukca ... I

Jama kod Kolića I

Jama se nalazi uz selo Kolići na području Duge Gore u općini Generalski Stol. Ranije je bila onečišćena gomilom komunalnog otpada koji su u akciji čišćenja tijekom pet dana uklanjali speleolozi SO HPD Željezničara no otpada u jami ima još uvijek! * I

Senjkinica

Špilja se nalazi sjeveroistočno od grada Senja, a u njoj ima manjih količina bačenog otpada. I

Golubnjača (selo Ljubovo)

Jama se nalazi u podnožju brda Aranovača u području Korenice. Nažalost u vrijeme Domovinskog rata u jamu su bačeni ljudi, a njihovi su posmrtni ostaci ekshumirani. U jamu je također bacan komunalni otpad koji i dalje onečišćuje objekt. I

Glasovinka (sinonim: Jama pod Kolač)

Jama se nalazi na Korčuli u blizini Smokvice i dobro je poznata lokalnom stanovništvu. Na dnu jame ima bačenog komunalnog otpada. I

Vještičja jama

Jama se nalazi na Kleku (Ogulin) u podnožju planinarskog doma, unutar područja proglašenog značajnim krajobrazom. Na sramotu planinarima, na kosini koja vodi od doma prema jami i njenim ulaznim dijelovima nalazi se mnogo raznolikog otpada. I