Onečišćeni speleološki objekti


Golubnjača (selo Ljubovo)

Jama se nalazi u podnožju brda Aranovača u području Korenice. Nažalost u vrijeme Domovinskog rata u jamu su bačeni ljudi, a njihovi su posmrtni ostaci ekshumirani. U jamu je također bacan komunalni otpad koji i dalje onečišćuje objekt. I

Glasovinka (sinonim: Jama pod Kolač)

Jama se nalazi na Korčuli u blizini Smokvice i dobro je poznata lokalnom stanovništvu. Na dnu jame ima bačenog komunalnog otpada. I

Vještičja jama

Jama se nalazi na Kleku (Ogulin) u podnožju planinarskog doma, unutar područja proglašenog značajnim krajobrazom. Na sramotu planinarima, na kosini koja vodi od doma prema jami i njenim ulaznim dijelovima nalazi se mnogo raznolikog otpada. I

Golubnjača (selo Trnovac)

Ova izrazito onečišćena jama nalazi se u selu Trnovac, oko 8 kilometara zapadno od Gospića. Tijekom godina svašta se u nju bacalo: 2001. godine su lovci u jamu bacili brojne lešine divljih svinja odstrijeljenih u sanitarnom izlovu radi svinjske ... I

Novljanska pećina (sinonim: Zagorska peć)

Nalazi se uz Jadransku magistralu kod Novog Vinodolskog. Nažalost zbog blizine “civilizacije” u nju je bačena veća količina komunalnog otpada. I

Jama Zavelje

Jama se nalazi na Braču, u blizini Sutivana, istočno od kapelice Sv. Spiridona. Povijesno se koristila kao strvinište, a potrebno je utvrditi današnje stanje zagađenosti objekta. I

Jama Brgudčići

Jama se nalazi oko kilometar južno od Klane u području Cerovlje. Blizu je “civilizacije” pa je zatrpana komunalnim otpadom. I

Jama kod Medovače

Jama se nalazi u blizini zaseoka Tupići u području Rupskog kuvina kod Knina. Na dnu ima nešto otpada. I

Jama Prisadnica

Jama se nalazi južno od Starog Laza (u blizini Ravne Gore). Prije 40-ak godina je u njoj dokumentirano bačen otpad i kosti životinja, a potrebno je utvrditi današnje stanje u objektu. I

Partizanska spilja u Potočnici

Jama se nalazi na Pagu u blizini Novalje. Zatrpana je 1970-ih kamenjem od suhozida što sprječava istraživanja, ali ne predstavlja ekološki problem. Potrebno je utvrditi njeno današnje stanje. I

Pajića jama

Jama se nalazi uz rijeku Krku kod zaseoka Pajića u području Knina. Služi kao deponij komunalnog otpada. I

Jama u Klancu

Jama se nalazi u mjestu Klanac kod Broda na Kupi. Otvor jame je nastao prije 40-ak godina izgradnjom ceste, a tada se zbog pristupačnosti koristila kao lokalno smetlište. Originalni podatak u bazi je iz 1967., no posljednji terenski podaci ... I

Eko špilja (sinonimi: Eko pećina, Jama kod Siče 2)

Jama se nalazi južno od sela Siča (Karlovac). Još 1980-ih je u ulaznoj vrtači, kao i u cijelom objektu bilo raznog otpada, a i danas je ulaz djelomično zatrpan otpadom! I

Vranjkuša

Jama se nalazi južno od Kistanja u području Lalića ograda. Jednostavno rečeno – jama već dugo služi kao kanta za otpad. * I

Jama u Panićima

Ova špiljica nalazi se sjeverno od Ogulina u selu Panići, nekoliko desetaka metara zapadno od ceste. Ranije je korištena za bacanje otpada, no danas se ono više ne baca i objekt se može lako očistiti. I