Onečišćeni speleološki objekti


Jama na trasi zaobilaznice Gračac – Prezid

Jama se nalazi u blizini Gračaca na sjeverozapadnim obroncima Crnopca (unutar Parka prirode Velebit). Zatrpana je prilikom izgradnje asfaltiranog puta koji se danas više ne koristi (slijepi odvojak). I

Trongrla pećina

Špilja se nalazi istočno od sela Majkusi oko 12 kilometara zapadno od Pazina. Lako je dostupna i dobro poznata lokalnom stanovništvu pa u njoj ima mnogo komunalnog otpada. I

Jama kraj puta – Skradin

Ova prilično velika jama nažalost je zatrpana prilikom širenja ceste Skradin – Dubravice. I

Baričevića pećina (sinonim: Špilja iznad Vukovića vrela)

Špilja se nalazi u neposrednoj blizini izvora rijeke Cetine. Raznog otpada ima u i oko špilje, a u blizini su vodocrpilišta i punionice vode. U špilji je primijećen brlog lisice. I

Španjova jama

Objekt se nalazi u području Gaj, jugoistočno od sela Delalije (Drniš). Jama je služila kao deponij lokalne mesnice krajem 80-tih godina. Potrebno je utvrditi današnje stanje u jami, posebice jer se nalazi neposredno iznad toka rijeke Čikole, pa ... I

Špilja Pijavica

Izrazito lijepa špilja sjeverno od Senja (selo Pijavica) koja ima jamski otvor uz magistralu i špiljski otvor u razini mora. Kroz jamski ulaz bila je 1994. potpuno zatrpana građevinskim otpadom, no more je s donje strane “izvuklo” ... I

Špilja Kuća

Špilja se nalazi 10ak kilometara sjeveroistočno od Slunja kod Kučinić sela. U špilji ima manja količina otpada. I

Lozovača

Nalazi se neposredno uz cestu od Drniša prema Visovačkom jezeru na zaravni Rapa. Dno špilje je u vrijeme istraživanja 1992.god. bilo prekriveno sasušenim klaoničkim otpadom, a 2011. prilikom označavanja je ulazni dio dodatno zapunjen novim ... I

Jama Zverina

Jedna od tri onečišćene jame u blizini Samoborskog sela Dugi vrh (unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje). Danas se u jamu se više ne ubacuje komunalni otpad. I

Čelinka mala (sinoinim: Tutićeva donja špilja, Tutićeva špilja mala)

Špilja se nalazi sjeverno od Peručkog jezera, u blizini sela Tutići. Na sreću u nju nije bačeno mnogo otpada. Na ulazu se nalaze ostaci ležajeva za 3-4 osobe iz razdoblja Domovinskog rata. I

Jametina u Kalunu

Jama se nalazi jugozapadno od Oklaja u predjelu Bogetići kod zaseoka Mudrinići. Služila je kao lokalno smetlište krajem 80-tih godina. Potrebno je utvrditi današnje stanje u jami i ukloniti stari otpad. I

Jama Palovica (sinonim: Jama kod Liješća, Otkopana jama)

Onečišćena jama u Žumberačkom selu Liješće (unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje). U nju je bačeno mnogo komunalnog otpada koji je pomiješan sa životinjskim ostacima… Jamu stanovnici oduvijek koriste kao smetlište, čak i nakon ... I

Matatinova pećina (sinonim: Matatinova špilja)

Špilja se nalazi u Kijevu u području Krivodola koje je izrazito bogato speleološkim objektima. Uz špiljski, ovdje postoji i jamski ulaz u objekt, a upravo kroz njega ubačeno je više kubika komunalnog otpada i strvina u podzemlje. * I

Jama na Stupe

Jama se nalazi iznad Opatije unutar parka prirode Učka, na cesti koja vodi od Veprinca prema Poklonu. Upravo zbog blizine asfalta, neodgovorni ljudi su u nju bacili mnogo komunalnog otpada. I

Ponor u Stićima

Špilja se nalazi u Samoborskom gorju, zaseok Stići (unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje). Voda koja ponire u objekt, u ulazni je nanijela otpad koji se još uvijek baca na divlje u prirodu. I