Onečišćeni speleološki objekti


Špilja u Podspilama

Špilja se nalazi 2.5 kilometra zapadno od sela Pražnice na Braču. U nju se bacaju strvine (domaćih) životinja. I

Jama Blažići 1

Jama se nalazi blizu gusto naseljenog područja, kilometar istočno od sela Viškovo (Rijeka). Zasad je u relativno dobrom stanju – u njoj su manje količine komunalnog otpada. I

Jama na Učinovu (sinonim: Jama Vučinovo)

Jama se nalazi iznad Opatije kod sela Travičići, blizu ključne prometnice prema tunelu Učka. Velika ljudska prisutnost nažalost za sobom nosi i mnogo bačenog otpada u njeno podzemlje. * I

Jama u Čelu

Jama se nalazi na Braču, jugozapadno od Pučišća gdje ima nekoliko onečišćenih objekata. U ovu jamu ubačeno je mnogo životinjskih strvina i komunalnog otpada. I

Jama Staje 1 (sinonim: Jama S1)

Jama se nalazi južno od sela Male Mune, sela u blizini Slovenske granice. Lokalno stanovništvo u nju je ubacilo dosta komunalnog otpada, a u okolici se širi smrad po lešinama. I

Jama Lijepih Uspomena

Ova jama ironičnog imena nalazi se kod zaseoka Čonjini, oko 7 kilometara sjeverno od Opatije. Lijepe uspomene speleolozima sigurno budi mješavina komunalnog otpada i strvina u jami. * I

Jama na Bukvaru

Nalazi se uz rijeku Koranu, par kilometara sjeverozapadno od grada Slunja. U jami ima dosta komunalnog otpada, životinjskih kostiju i drugog otpada. * I

Šapina jama

Jama se nalazi južno od sela Male Mune, sela u blizini Slovenske granice. Puna je sitnog kućanskog otpada, ali ima i krupnog otpada i ostataka životinja odstrijeljenih u krivolovu. Teže je onečišćena od obližnje jame Staje 1. I

Jama S-2

Jama se nalazi u nekoliko kilometara sjeverozapadno od sela Studena (Klana). Iako je daleko od prvih naselja, u njoj je pronađen kućni otpad na dnu. I

Golubinka u Vranjkovićima

Nalazi se u selu Vranjkovići, oko 10 kilometara zapadno od Drniša. Zbog blizine ceste lako je dostupna, pa ima mnogo komunalnog otpada u jami, kao i na njenom ulazu! I

Jama Jamljak 2

Jama se nalazi uz asfaltiranu cestu kroz selo Dohrani, u naselju Klimni (Žminj). Vrlo je dostupna lokalnom stanovništvu, pa služi kao mjesto na koje se u podzemlje baca životinjski otpad. I

Jama s otpadom

Jama se nalazi u nekoliko kilometara sjeverozapadno od sela Studena (Klana). Iako je daleko od prvih naselja, oko ulaza su zaglavljene bačve s kućnim otpadom, a mnogo bačenog materijala ima i na dnu jame. I

Bombica

Jama se nalazi kod sela Broćanac (Slunj) uz cestu D1. U jami ima nešto komunalnog otpada. * I

Jama Dragi na Puževom bregu

Jama se nalazi u selu Pužev Breg iznad Voloskog. Po njenim zidovima primijećeni su ostaci bačene boje. Ovo onečišćenje praktički je nemoguće ukloniti, no potrebno je utvrditi i današnje stanje u jami zbog blizine naselja. Ulaz je vrlo teško ... I

Jama na cesti

Jama se nalazi u nekoliko kilometara sjeverozapadno od sela Studena (Klana). Iako je daleko od prvih naselja, u njoj je pronađen kućni otpad na dnu. I