Onečišćeni speleološki objekti


Senjkinica

Špilja se nalazi sjeveroistočno od grada Senja, a u njoj ima manjih količina bačenog otpada. I

Golubnjača (selo Ljubovo)

Jama se nalazi u podnožju brda Aranovača u području Korenice. Nažalost u vrijeme Domovinskog rata u jamu su bačeni ljudi, a njihovi su posmrtni ostaci ekshumirani. U jamu je također bacan komunalni otpad koji i dalje onečišćuje objekt. I

Glasovinka (sinonim: Jama pod Kolač)

Jama se nalazi na Korčuli u blizini Smokvice i dobro je poznata lokalnom stanovništvu. Na dnu jame ima bačenog komunalnog otpada. I

Vještičja jama

Jama se nalazi na Kleku (Ogulin) u podnožju planinarskog doma, unutar područja proglašenog značajnim krajobrazom. Na sramotu planinarima, na kosini koja vodi od doma prema jami i njenim ulaznim dijelovima nalazi se mnogo raznolikog otpada. I

Golubnjača (selo Trnovac)

Ova izrazito onečišćena jama nalazi se u selu Trnovac, oko 8 kilometara zapadno od Gospića. Tijekom godina svašta se u nju bacalo: 2001. godine su lovci u jamu bacili brojne lešine divljih svinja odstrijeljenih u sanitarnom izlovu radi svinjske ... I

Novljanska pećina (sinonim: Zagorska peć)

Nalazi se uz Jadransku magistralu kod Novog Vinodolskog. Nažalost zbog blizine “civilizacije” u nju je bačena veća količina komunalnog otpada. I

Jama Kotari

Jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, sjeverno od zaseoka Ratkovići. Stari običaji su se napustili, pa se danas u nju više ne baca komunalni otpad… I

Tučić ponor

Ponor se nalazi uz asfaltiranu cestu oko akumulacijskog jezera Štikada kod Gračaca (unutar Parka prirode Velebit). Komunalni otpad baca se u ulaznu vrtaču, tj. na ulaz jame, a vrlo vjerojatno ga ima i u samom objektu. I

Dolača

Špilja se nalazi na području Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, istočno od sela Drašći Vrh. U špilju ponire voda koja je nanijela unutra otpad koji se posvuda baca. I

Špilja kod Palačevića

Ova mala špilja se nalazi u Cetnskom kraju kod sela Palačevići. Premda nije neposredno uz asfaltiranu cestu, ljudi su se potrudili nabacati dosta otpada u njenom ulaznom dijelu. Stanje u špilji utvrđeno je 2009., a situacija je nepromijenjena ... I

Lazinka (sinonim: Jama kod Frkašića)

Jama se nalazi pod obroncima Plješivice u blizini sela Frkašić. U njoj su pronađeni ljudski posmrtni ostaci koji su ekshumirani. Također je izvađeno i nešto oružja, a zaostali komunalni otpad još uvijek je u jami. I

Jama za Mahrinac

Jama se nalazi na Braču u iznad Pučišća. U nju se duži niz godina baca komunalni otpad. Uz to, jama je kao stanište zaštićena unutar ekološke mreže Natura 2000 , a također je i ključno biospeleološko nalazište – u njoj je otkrivena nova ... I

Jama kod Rosića staje

Jama se nalazi u području Klenovci, kod Rosićevih staja, oko 4 kilometra istočno od Peručkog jezera. U nju je zbog blizine puta nabacano mnogo komunalnog otpada. * I

Jama na Paljetini (sinonim: Jama kod sela Radušće)

Jedna od tri onečišćene jame u blizini Samoborskog sela Dugi vrh unutar Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Danas se u jamu se više ne ubacuje komunalni otpad. I

Jama na Latešo brdu

Još jedna jama iznad Pučišća u koju se godinama baca komunalni otpad, ali i strvine domaćih životinja (pronađene na dnu ulazne vertikale). Osim na dnu ulazne vertikale mnogo otpada ima na kosini i horizontalnom meandru koji se pružaju do dna jame. I