Onečišćeni speleološki objekti


Grgina jama

Grgina jama se nalazi u blizini Slunja na području Lađevačkog Selišta, zaseok Selišće. Ulaz u objekt je u vrtači uz samu cestu što je i pogodovalo lakom ubacivanju otpada koji se nalazi na prvoj polici, nakon ulazne ulazne kosine i vertikale od ... I

Pećina jazbina

Špilja se nalazi na području Klane kod naselja Breza u podnožju Pešćinskog vrha. Nakon suženja na ulazu otvaraju se veći i manji zasigani prostori koji se spuštaju u dubinu. U ulaznoj dvorani nalazi se velika količina otpada – najvećim ... I

Sova špilja

Špilja se nalazi u široj okolici Rijeke (Viškovo – Mladenići) u gusto naseljenom području. Objekt se sastoji od ulaznog strmog kanala visokog stropa i jednog kraćeg i manje strmog kanala koji završava dvoranicom u kojoj se može stajati. ... I

Jama Semić

Jama se nalazi sjeveroistočno od Rijeke u općini Čavle u blizini Semić brda. Jama nije u potpunosti speleološki istražena u svojim donjim dijelovima zbog velike količine klaoničkog i komunalnog otpada na njenom dnu. Osim ovčje vune, ostali otpad ... I

Mississippi

Jama se nalazi na području Stona, u podnožju brda Kuvije. Njen najniži dio zatrpan je kamenjem, a ima i nekoliko komada kućanskog otpada. Jamu karakteriziraju zavjese i sigovine po zidovima i na krajevima bočnih kanala. * I

Jama u Dubokoj dolini

Jama se nalazi u okolici Stona, pod vrhom Ulenje u makiji nedaleko od makadamskog puta. Na dnu jame zabilježene su velike količine bačenog komunalnog otpada. I

Karolinska jama

Jama se nalazi u blizini Osojnika (općina Bosiljevo) uz šumske putove kod područja Mrtenjak. Na ulazu je vertikalni skok od oko dva metra, a tu je i hrpa otpada starijeg datuma. Jama nije speleološki istražena. * I

Jama Golubnjača (Lijeskova strana)

Jama se nalazi unutar nacionalnog parka Plitvička jezera. Nalazi se u neposrednoj blizini druge onečišćene jame Snježnice, a otpad je u oba objekta sličnog sastava. U njemu je veća količina krupnog i sitnijeg otpada starijeg datuma. Otvor jame ... I

Jama Snježnica (Lijeskova strana)

Jama se nalazi unutar nacionalnog parka Plitvička jezera. Nalazi se u neposrednoj blizini druge onečišćene jame Golubnjače, a otpad je u oba objekta sličnog sastava. Na ulazu u jamu je deblo koje nakon spuštanja neugodno visi nad glavom. Od ... I

Vranjka jama

Još jedna svježe onečišćena jama na varaždinskoj Ravnoj gori. Prvi monitoring Vranjke jame od strane Speleološke udruge Kraševski zviri na vršnom dijelu lepoglavskog dijela Ravne gore bilo je u svibnju 2017. godine. Tada nije zamijećeno ... I

Jama u Donjoj Dubravi

Jama se nalazi uz lokalnu cestu kod Stona, u blizini sela Dubrava. Ulaz je manjih dimenzija i bio je zatrpan kamenjem (na taj način seljaci često zatvaraju manje ulaze da spriječe upadanje stoke). Dno jame je u potpunosti zatrpano otpadom pa ... I

Jasenova glavica

Jama se nalazi uz makadam u blizini sela Dančanje u općini Ston, pod brdom Jasenova glavica. Zidovi jame su izuzetno vlažni i bogati faunom, a dno objekta je gotovo potpuno zatrpano otpadom (komunalni otpad i bijela tehnika) i životinjskim ... I

Jade

Špilja se nalazi u zaseoku Bogičevići u općini Ston. Na ulazu u objekt je potrebno savladati vertikalan skok preko gomile otpada koji je zatrpao čitavo dno špilje. Pred sam kraj kanal prelazi u suženje, no zbog ogromne količine otpada nije ... I

Sveti Ivan

Jama se nalazi na Pelješcu u općini Ston u blizini zaseoka Vukotići. Zidovi jame su vlažni, bogati faunom, a dno je gotovo potpuno zatrpano komunalnim otpadom i kostima. Uočene su dvije ručne bombe i 15ak protutenkovskih metaka koje su ... I

Jama u Salića Kosi

Jama se nalazi u okolici Rogoznice (Šibenik) u blizini sela Salići. Jama se nalazi usred sela, između suhozida na desetak metara od prvih kuća. Ulaz je vrlo uzak (40 x 80 cm) pa se u jamu baca manji miješani komunalni otpad.* I