Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama je ucrtana u topografske karte, a nalazi se u selu Vrh Lašići jugozapadno od istarske Vižinade. Radi se o jednostavnom objektu na čijem dnu je zabilježen komunalni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Vižinada - Visinada
Naselje: Vrh Lašići
Dimenzije ulaza: 5*3 m
Duljina: 10 m
Dubina: 21 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: Hrvatski geološki institut