Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

jama se nalazi u središnjoj Istri uz asfaltiranu cestu od Barbana prema Žminju. Ulaz se nalazi u vrtači koja ima oblik izduljene pukotine, a na dnu ulaznog dijela jame zabilježen je komunalni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Žminj
Naselje: Cere
Dimenzije ulaza: 2*6 m
Duljina: 34 m
Dubina: 23 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Had