Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Radi se o špilji nedaleko Slunja u selu Matešići. Špilja ima dva ulaza kroz koja teče vodeni tok, a spaja spomenuto selo s izletištem na obali rijeke Korane. Na jednom od ulaza s koranske strane ima komunalnog otpada, i dijelova auto olupina.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Slunj
Naselje: Gornji Popovac
Dimenzije ulaza: 4*2 m
Duljina: 1246 m
Dubina: 24 m
Onečišćenje evidentirano: 2018