Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ulaz je unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, sjeverno od Novog Sela Žumberačkog, blizu granice sa Slovenijom i blizu kolnog puta. Zatrpana je komunalnim otpadom.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Zagrebačka
Općina: Samobor
Naselje: Novo Selo Žumberačko
Dimenzije ulaza: 3*2 m
Duljina: 7 m
Dubina: 14 m
Onečišćenje evidentirano: 2001
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Samobor