Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi uz cestu od Kijeva u smjeru sjeveroistoka prema granici s BiH. Ucrtana je na topografsku katru i otprije poznata lokalnom stanovništvu. Na ulazu je velik broj razbacanih kostiju goveda i drugih domaćih životinja.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Kijevo
Naselje: Kijevo
Dimenzije ulaza: 2,5*1 m
Duljina: 46 m
Dubina: 3 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar