Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ova špilja s jamskim ulazom nalazi se kod Pakovog sela u blizini Drniša u neposrednoj blizini ceste Šibenik - Drniš. U dvorani na dnu ulazne vertikale ima bačenog kućanskog otpada starijeg datuma (lonci, dijelovi bicikla, plastike i sl.).

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Pakovo Selo
Naselje: Cigići
Dimenzije ulaza: 5*6 m
Duljina: 126 m
Dubina: 38 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil