Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Još jedna od brojnih jama u blizini Goranca (općina Klenovnik) sjeverno od sela Mustafi. Nakon ulazne vertikale slijedi horizontalni hodnik, a na kosinu se baca komunalni otpad, a primijećena je i srneća glava.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Varaždinska
Općina: Klenovnik
Naselje: Goranec
Dimenzije ulaza: 1*1,8 m
Duljina: 26 m
Dubina: 12 m
Onečišćenje evidentirano: 2017