Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi na samoj punti poluotoka Frkanja na otoku Rabu. Ulaz je relativno velik, a objekt je nekoliko metara od mora. U njoj ima manja količina otpada (ambalaža, sitni komunalni otpad) koju su ubacili necivilizirani prolaznici.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Rab
Naselje: Rab
Dimenzije ulaza: 3*3,5 m
Duljina: 23,1 m
Dubina: 4,8 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar