Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi zapadno od sela Kozalj vrh kod Duge rese, a ulaz joj je uz šumski put prema brdu Babička. Prvi put istražena je još 1966., a 2018. je ponovno posjećena s radi izrade preciznijeg topografskog nacrta. Zbog velike količine otpada bačenog na samom ulazu od istraživanja se odustalo. Ulaz se nalazi na privatnom posjedu pa se pretpostavlja da služi kao odlagalište otpada lokalnom stanovništvu. U jami se nalaze razne vrste otpada: papir, karton, tekstil, koža, staklo, plastika, najlon, metal, strugotine, baterije i akumulatori, nafta, stara vozila, lijekovi, građevinski materijal... Količinu je teško procijeniti jer se u objekt nije ulazilo, no pretopostavka je da je bačeno oko 5 kubnih metara otpada. U starim zapisima iz 1966. nije navedeno da postoji zagađenje.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Duga Resa
Naselje: Kozalj vrh
Dimenzije ulaza: 3*2 m
Duljina: 30 m
Dubina: 11 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: SO PDS Velebit