Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi u području Jezero, kod sela Šupice (Plaški). U speleološkom zapisniku iz 1974. godine piše da je u špilji u sredini dvorane hrpica donesenog smeća. Danas je cijela dvorana prekrivena slojem od barem pola metra otpada!

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Plaški
Naselje: Jezero I Dio
Dimenzije ulaza: 1.5*0.8 m
Duljina: 16 m
Dubina: 5 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar