Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi u području Jezero, kod sela Šupice (Plaški). Koristila se kao lokalno ilegalno smetlište, a potrebno je provjeriti današnje stanje.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Plaški
Naselje: Jezero I Dio
Dimenzije ulaza: 1.5*0.8 m
Duljina: 16 m
Dubina: 5 m
Onečišćenje evidentirano: 1974
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar