Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi u samom mjestu Dobrinj. Na ulazu u objekt nabacana je stara armatura.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Dobrinj
Naselje: Dobrinj
Dimenzije ulaza: 1,5*1,5 m
Duljina: 8 m
Dubina: 0 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar