Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Peta upisana jama koja se nalazi u blizini malog drniškog sela Širitovaca. Ovo je područje u podzemlju jedno od najzagađenijih u Hrvatskoj pa ne iznenađuje novi nalaz. Jama je uz makadamski put, a zbog otpada koji se u njoj nalazi još nije istražena.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Drniš
Naselje: Širitovci
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil