Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u Parku prirode Biokovo uz asfaltiranu cestu prema Gornjim Brelama. Ulazni dio je jednostavne morfologije, a istraživanja u njoj su prekinuta zbog izrazito visoke koncentacije plinova (CO2), nastalih raspadanjem kanalizacijskog otpada bačenog u jamu.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Gornja Brela
Naselje: Štrbina
Dimenzije ulaza: 0,7*0,7 m
Duljina: 10 m
Dubina: 26 m
Onečišćenje evidentirano: 2017