Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi kod karlovačkog Krnjaka, u blizini makadamskog puta kod sela Sikirica. Istraživanja ovog objekta su u tijeku, a na njenom dnu oučen je bačeni komunalni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Krnjak
Naselje: Vojnović Brdo
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ursus spelaeus