Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ponor Sušik nalazi se na Drežničkom polju na području grada Ogulina. U mokrom dijelu godine je vrlo hidrološki aktivan, a dio njegovih kanala potpuno je potopljen. U špilji je iz godine u godinu dokumentirana veća populacija zaštićenih riječnih rakova. Dio rakova ove godine premješten je iz malih lokvica u sifon objekta kako ne bi ostali na suhom (za što je iskorištena ladica iz bačenog frižidera!). Uz sitni otpad koji je doplavljen vodom, u ulaznom dijelu zaglavljen je i poveći frižider koji ometa prolaz speleolozima koji Sušik aktivno istražuju.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Ogulin
Naselje: Drežnica
Dimenzije ulaza: 30*7 m
Duljina: 538 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar