Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Bunkeri se nalaze u parku u gradu Senju. Iako bi lako mogli biti turistička atrakcija, onečišćeni su većim količinama otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Ličko-senjska
Općina: Senj
Naselje: Senj
Dimenzije ulaza: - m
Duljina: - m
Dubina: - m
Onečišćenje evidentirano: 2011
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar