Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Objekt se nalazi 50-tak m od zadnje kuće u selu Korenskom (općina Matulji) u gustom raslinju. Ulaz je vertikalan, jamski malenih dimenzija (0,5 x 1 metar) te se ubrzo proširuje u dvoranu sa strmom kosinom širine 3 do 4 m. Čitava kosina krcata je komunalnim otpadom starijeg datuma: plastika (veći komadi, ambalaža, vrećice), metal (lim, konzerve), staklo (boce, staklenke). Pronađen je i opasan otpad (baterija). Jama se u prošlosti očito koristila kao odlagalište otpada za obližnje kuće, a u vrijeme prvih istraživanja (Malez, 1960) nije zabilježeno zagađenje u špilji.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Matulji
Naselje: Jurdani
Dimenzije ulaza: 0,5*1 m
Duljina: 14 m
Dubina: 5 m
Onečišćenje evidentirano: 2017
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela