Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi u okolici Trilja u neposrednoj blizini zaseoka Gornje Selo. Kako ovdje do nedavno nije bilo organizizranog odvoza otpada, u špilju je lokalno stanovništvo bacalo sav svoj otpad. Danas u objektu ima velikih količina raznog materijala.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Trilj
Naselje: Velić
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: Prijava građanina