Jama se nalazi u zaseoku Boce u području ogulinskog Potoka Musulinskog. U jami ima bačenog komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 63 m

Status: Onečišćeno


Markov ponor je jedan od ponora rijeke Like koji se nalazi s unutrašnje strane Velebita u okolici Kosinja. U ponor se otpad ne baca aktivno, već voda nanosi kućansko smeće i gume. Objekt je važno nalazište jedinog podzemnog slatkovodnog školjkaša na svijetu – Congerie kusceri! Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 1725 m

Dubina: 69 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u istarskoj općini Oprtalj istočno od mjesta Sveta Lucija. Ulaz je lako uočljiv pa se i u nju baca komunalni otpad (limene kante, boce, cipele), no na sreću otpad nije novijeg datuma. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 30 m

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u okolici Višnjana uz makadam prema selu Košutići, a kako je ulaz većih dimenzija, niti nju nije zaobišlo zatrpavanje. Duboka je čak 157 metara, a na prvoj “polici” nalazi se velika količina bačenog materijala. Objekt nije do kraja speleološki istražen jer se zbog velike količine otpada, strvina i smrada odustalo od daljnjeg istraživanja. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 20 m

Dubina: 157 m

Status: Onečišćeno


Dolača se nalazi izravno uz asfaltiranu cestu koja spaja Vižinadu i Poreč, uz mjesto Labinci. Ulaz joj je lako pronaći pa je oko ulaza i u samoj jami bila bačena velika količina komunalnog, krupnog i građevinskog otpada. Otpad su očistili speleolozi Istarskog Speleološkog Saveza 2008. godine u sklopu projekta Underground Istria. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 46 m

Dubina: 14 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi u općini Umag uz asfaltiranu cestu kod sela Biribaci. Ulaz je velikih dimenzija pa ga je lako pronaći, a na dnu 35 metarske vertikale nalazi se razni otpad (žice, plastika) i strvine. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 35 m

Status: Onečišćeno


Još jedno istarsko strvinište koje se nalazi u okolici Grožnjana kod sela Martinčići, u blizini makadama sjeverozapadno od zaseoka Boškara. Pošto se objekt nalazi u blizini starog poljskog puta mještani su na ulazu postavili jednu paletu kako bi označili ulaz u speleološki objekt. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 15 m

Dubina: 28 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u općini Buje u blizini sela Marušići, u vrtačama zapadno od mjesta Kave. Ulaz je ograđen pocinčanom žicom jer je teško vidljiv od guste vegetacije pa su lokalni stanovnici tako spriječili slučajno upadanje stoke u jamu. I ova jama služi kao strvinište… Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u općini Buje u blizini sela Marušići, na obroncima brda Krog. Ulaz je u blizini makadama i ograđen je pocinčanom žicom, vjerojatno da se spriječi slučajno upadanje stoke u jamu. Još jedna istarska jama koja služi kao strvinište lokalnom stanovništvu! Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 16 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u unutrašnjem dijelu općine Umag uz asfaltiranu cestu koja spaja sela Kranceti i Šverki. Ulaz je u blizini makadama pa ga nije teško pronaći pa lokalno stanovništvo u objekt baca životinjske strvine, zbog čega je u jami zabilježena i opasni visoka koncentracija ugljik-dioksida. U blizini se nalazi i jama Kranceti K1 koja također služi kao strvinište! Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 5 m

Dubina: 34 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u unutrašnjem dijelu općine Umag uz asfaltiranu cestu koja spaja sela Kranceti i Šverki. Ulaz je većih dimenzija i poznat je lokalnom stanovništvu koje u objekt baca životinjske strvine, zbog čega je u jami zabilježena i opasni visoka koncentracija ugljik-dioksida. U blizini se nalazi i jama Kranceti K2 koja također služi kao strvinište! Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 15 m

Dubina: 42 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u istarskoj općini Oprtalj u blizini zaseoka Jakusi. Veliki ulaz se nalazi među vrtačama u blizini asfaltiranih i poljskih putova pa ne iznenađuje da se na dnu jame nalazi bačeni komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 22 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u okolici Jezerana (Brinje) kod naselja Bukovlje, a u blizini ima mnogo prometnih putova. Ulaz je manjih dimenzija, a na dnu jame ima bačenih strvina. Objekt je protočan što ga čini posebno osjetljivim na onečišćenje. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 20 m

Dubina: 48 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na sjevernom dijelu otoka Cresa na području Važmineža. Ulaz je na livadi i u doba bujne vegetacije je zbog malih dimenzija teško primjetan. Na dnu jame nalazi se nešto bačenog otpada. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 5 m

Dubina: 23 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini šibenskog Zatona u pašnjacima na području Mrdakovice, a u njenoj blizini ima mnogo pastirskih stanova. Ulaz je manjih dimenzija, a na dnu objekta pronađene su bačene životinjske strvine. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 47 m

Dubina: 22 m

Status: Onečišćeno