Končareva pećina se nalazi u blizini karinskog mora uz asfaltiranu cestu u selu Končarevići. Ulaz je dobro poznat lokalnom stanovništvu – ucrtan je i na topografskoj karti. Na ulaznom dijelu špilje ima bačenog otpada. Opširnije

Županija: Zadarska (karta)

Duljina: 35 m

Dubina: 6 m

Status: Onečišćeno


Ledenica se nalazi kraj istoimenog sela, zapadno od Generalskog Stola. Radi se o lako prohodnoj špilji koju zbog toga lokalno stanovništvo posjećuje. Zbog lake dostupnosti na njenom ulazu ima bačenog komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Karlovačka županija (karta)

Duljina: 58 m

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Poznate Ćulumove pećine nalaze se u području kijevskog Krivodola. Ulaz im je lako dostupan i nalazi se uz put pa na ulazu u špilju ima bačenog otpada. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska županija (karta)

Duljina: 375 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Objekt je na području Lengešice u selu Fašniki u općini Klenovnik gdje ima mnogo onečišćenih objekata (neki su potpuno uništeni). Uz jamu prolazi kolni put koji olakšava pristup pa se u nju baca komunalni otpad. Opširnije

Županija: Varaždinska županija (karta)

Duljina: 11 m

Dubina: 11,5 m

Status: Onečišćeno


Tvorcova jama je jedna od četiri obečišćene jame koje se nalaze uz putove na brdu Lipnik kod Netretića (Karlovačka županija). Radi se o koljenastom objektu na čijem dnu se nalazi bačeni komunalni otpad i strvine. Opširnije

Županija: Karlovačka županija (karta)

Duljina: 64 m

Dubina: 34 m

Status: Onečišćeno


Prozornica je jedna od četiri obečišćene jame koje se nalaze uz putove na brdu Lipnik kod Netretića (Karlovačka županija). Radi se o jednostavnom “bunaru” na čijem dnu ima bačenog komunalnog otpada, zemlje, kostiju i kamenja. Opširnije

Županija: Karlovačka županija (karta)

Duljina: 7,5 m

Dubina: 34 m

Status: Onečišćeno


Radi se o manjoj špilji neposredno uz rjieku Mrežnicu u blizini Zvečaja. Nalazi se nedaleko od državne ceste D23, a oko špilje ima više kuća. Zbog blizine naselja na ulazu ima bačenog komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Karlovačka županija (karta)

Duljina: 6 m

Dubina: 1 m

Status: Onečišćeno


Židovske jame se nalaze sjeverno od Medvednice u blizini sela Pasanska Gorica. Bez obzira na ime, radi se o horizontalnom objektu, odnosno o špilji čiji ulaz je manjih dimenzija. Na ulaznom dijelu ima bačenog komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Krapinsko-zagorska županija (karta)

Duljina: 95,8 m

Dubina: 1,8 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini ogulinskog sela Radočaji, u šumi u blizini sela. Na njenom dnu nalazi se bačeni komunalni otpad. * Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: - m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi 50-tak m od zadnje kuće u selu Korenskom (općina Matulji) u gustom raslinju. Ulaz je vertikalan, jamski malenih dimenzija (0,5 x 1 metar) te se ubrzo proširuje u dvoranu sa strmom kosinom širine 3 do 4 m. Čitava kosina krcata je komunalnim otpadom starijeg datuma: plastika (veći komadi, ambalaža, vrećice), metal (lim, konzerve), staklo (boce, staklenke). Pronađen je i opasan ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 14 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi u priobalnom, rubnom dijelu Nacionalnog parka Paklenica, uz put sjeverno od zaseoka Jukići. Spada u skupinu jednostavnih speleoloških objekata, a ulazni otvor okružen je većim kamenim gromadama. Unutrašnjost je ispunjena zemljom, kamenjem, životinjskim kostima i recentnim otpadom (životinjskim leševima, otpadom), a s bočne strane nalazi se masivni suhozid nedefinirane ... Opširnije

Županija: Zadarska (karta)

Duljina: 11 m

Dubina: 7 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar Nacionalnog parka Paklenica uz put koji spaja zaseok Marasoviće i Rujno u blizini prijevoja Borova kosa. Na dnu jame nalaze se manje količine odbačenog komunalnog otpada! Opširnije

Županija: Zadarska (karta)

Duljina: 6 m

Dubina: 13 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u istarskoj općini Barban, neposredno uz makadam koji od sela Grandići vodi u smjeru zapada. Iako je ulaz manjih dimenzija, na dnu se nalazi bačeni komunalni otpad (boce, plastika i sl.) i životinjske strvine. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 93 m

Status: Onečišćeno


Ova špilja s jamskim ulazom se nalazi u okolici sela Brgudac u istarskoj općini Lanišće. Ulaz je vrlo blizu naselja, a posvuda u kanalu na ulazu ima razbacanog starog komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 23 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Ovaj povremeni ponor nalazi se na području Lanišća uz sjeverne obronke brda Osoje. Uz rub polja Danšćice prolazi makadam koji se nalazi u blizini ulaza u jamu pa ne čudi da i u njoj ima komunalnog otpada. Dio materijala vjerojatno je i vodom nanesen u objekt. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 415 m

Dubina: 235 m

Status: Onečišćeno