Objekt se nalazi u istarskom selu Skitača (Raša), a radi se o špilji s jamskim ulazom koji je zaklonjen gustim raslinjem. Ispod ulaza tlo je prekriveno nabacanim kamenjem i sitnim komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 32,6 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u zaleđu Poreča sjeverno od sela Žbadanj. Ulazna vrtača je strma pa je već za silazak u vrtaču potrebno uže. Otvor jame nije velik, a na dnu uaznog dijela je kameni sipar prekriven starim komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 10,5 m

Dubina: 7,5 m

Status: Onečišćeno


jama se nalazi u središnjoj Istri uz asfaltiranu cestu od Barbana prema Žminju. Ulaz se nalazi u vrtači koja ima oblik izduljene pukotine, a na dnu ulaznog dijela jame zabilježen je komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 34 m

Dubina: 23 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini istarskog Barbana, uz cestu koja spaja zaseok Celiće s Melnicom. Mali ulaz nalazi se u gustoj šumi no otvor je poznat lokalnim ljudima koji u jamu bacaju komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 13 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi neposredno uz cestu u selu Sarići na pola puta između Splita i Sinja. Područje je gusto naseljeno pa ne čudi da su kanali u ovoj špilji zatrpani otpadom. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 33 m

Dubina: 12 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u samom središtu konavoskog mjesta Mikulići pa ne čudi da se oko ulaza i u njoj nalazi bačeni komunalni i građevinski otpad. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 35 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Ova mala jama se nalazi podno brda Sv. Ilija u orebićkom Podgorju. Područje je rjietko naseljeno i nema prometnica, no u blizini se nalazi jedna kuća, a je na dnu jame velika količina komunalnog otpada koji jako smrdi. U neposrednoj blizini jame je i bunar u kojem je voda vjerojatno u lošem stanju… Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama je ucrtana u topografske karte, a nalazi se u selu Vrh Lašići jugozapadno od istarske Vižinade. Radi se o jednostavnom objektu na čijem dnu je zabilježen komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Ova duboka jama nalazi se uz cestu od Raklja prema Krnici (Barban). Ulaz je vrlo velikih dimenzija i lako je dostupan pa ne iznenađuje da se objekt koristi kao deponij. Jama nije do kraja speleološki istražena! Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 149 m

Dubina: 95 m

Status: Onečišćeno


Ova duboka istarska jama nalazi se u okolici Barbana uz zaseok Plehuti. Veliki ulaz je uz cestu na obrađenim poljoprivrednim površinama u blizini naselja. U jami ima bačenog komunalnog otpada koji će zbog dubine objekta biti teže očistiti. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 55 m

Dubina: 99 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi južno od sela Krš (na području Perušića). Očito je nekad bila glavni deponij za lokalno stanovništvo jer u njoj ima puno veća količina starog otpada u odnosu na obližnju jamu Čabranicu. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 72 m

Dubina: 20 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz trasu dalekovoda u blizini sela Krš u blizini Lipovog polja (Perušić). Tlo u objektu je uglavnom humusno s kršljem, a ima i ostataka komunalnog otpada starijeg datuma. Čabranica je puno bolje prošla od obližnje jame Golubnjače u kojoj su mnogo veće količine starog otpada. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 18 m

Dubina: 8,5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz šumski put prema Dević brdu, južno od mjesta Gornji Furjan (Slunj). Iako u neposrednoj blizini nema ljudskih naselja, na dnu ove jame također ima bačenog komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 107 m

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Ova mala i jednostavna jamica nalazi se u općini Matulji u blizini Lipe, vrlo blizu granice sa Slovenijom. U njoj ima tek nešto manjih količina otpada. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 4 m

Status: Onečišćeno


Ova mala špilja nalazi se u općini Rakovica, uz cestu u jednom od zaseoka u Selištu Drežničkom. Iznad špilje, oko nje i u špilju baca se komunalni otpad koji je novijeg datuma (vjerojatno bačen u poslijeratnom razdoblju). Otpad su 2019. očistili djelatnici Javne ustanove Baračeve špilje! Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 6,4 m

Dubina: 0,2 m

Status: Očišćeno