Jama se nalazi u zaleđu Peručkog jezera, ucrtana je na karti i poznata lokalnom stanovništvu. Lako je pristupačna jer u njenoj blizini postoje makadmski putovi pa se i u nju baca komunalni otpad. Značajno je da se u neposrednoj blizini jame nalazi nekoliko bunara pa i ovdje najvjerojatnije imamo dobro poznati scenarij da lokalno stanovništvo iz neznanja zagađuje izvore vode koje i sami ... Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 50,4 m

Dubina: 39 m

Status: Onečišćeno


Spilja se nalazi sjeverno od Dubrave Samoborske (Samobor) uz asfaltiranu cestu u blizini groblja. Zbog blizine prometnice, na njenom ulazu i u špilju se baca krupni i građevinski otpad pa je djelomično zatrpana. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 4 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje na Velikom Lomniku kod Planinarske kuće Sv. Bernard. Oko ulaza je postavljena bodljikava žica da bi se spriječilo nenamjerno upadanje ljudi i životinja u podzemlje. Mali ulazni dio se nakon desetak metara širi u dvoranu u kojoj uz balvane i biološki materijal baca i komunalni otpad. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 15 m

Dubina: 16 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u bakarskom zaleđu (Rijeka) uz makadam koji vodi prema Kamenjaku. Na dnu ulazne vertikale s većim otvorom nalaze se bačeni životinjski otpaci (zaudaraju, pa se speleolozi nisu spustili do dna), kosti i plastični otpad (vrećice, predmeti i sl.). Po starijim kostima može se zaključiti da netko jamu već dulje vrijeme koristi kao divlje odlagalište. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 80 m

Dubina: 46 m

Status: Onečišćeno


Ova (bivša) jama nalazi se u blizini Potoka Musulinskog kod Ogulina. Ima veliki otvor koji je do vrha zatrpan s više desetaka kubika otpada, pretežno komunalnog. Čini se da se nedavno otpad zapalio, a zajedno s njim i neka okolna stabla. Količinu otpada i stvarnu dubinu jame nije moguće procijeniti jer je gotovo cijelo “dno” prekriveno, no radi se o jami jer se uz jedan njen rub ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na otoku Kornatu (unutar Nacionalnog parka Kornati) kod uvale Zakrče oko dvadeset metara od obale i osamdeset metara od jedine kuće na tom dijelu uvale. Mali ulaz je prekriven kamenom, a nastavlja se vertikalom od 5 m i dvoranom od 2 x 3 m. Na dnu dvorane se nalazi kršje većih dimenzija i oko 1.5 kubik otpada. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi uz cestu u selu Banja kod Opuzena, na samoj obali rijeke Neretve. Objekt ima jamski ulaz koji je zaštićen žičanom mrežom, a u vertikalnom dijelu mještani su postavili ljestve. Nastavlja se kao špilja koja je bogata je sigama, a na tlu su kamenje, glina i sigovina. Ispod ulaza ima oko kubik komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 26 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u selu Rogotin, na ušću rijeke Neretve. Ucrtana je u topografsku kartu i poznata lokalnom stanovništvu. U njoj ima oko pola kubika komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 8 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini sela Rogotin na samom ušću rijeke Neretve. Nakon ulazne vertikale od 11 metara dolazi se do vode, međutim za uron i nastavak istraživanja je potrebno proširivati prolaz i očistiti otpad (ima oko 1,5 kubika materijala različitog porijekla). Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 13 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u blizini Žute lokve (Brinje) ispod makadamskog put na Vasiljevom brdu. Ucrtana je na topografsku kartu, a očito je dobro poznata i loklanom stanovništvu. S makadama se komunalni otpad baca u vrtaču, tako da je sreća u nesreći da je većina otpada blizu ulaza, no dio materijala završio je dublje u objektu. Na toj strmoj ulaznoj kosini ima dosta stakla tako da je potreban oprez ... Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 28 m

Dubina: 7 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u općini Bednja u selu Kramari, a radi se o manjem objektu s dva ulaza. U objektu i u blizini ulaza bačen je krupni i građevni otpad (OSB ploče, drenažne cijevi, drvene šipke od košare itd.) Opširnije

Županija: Varaždinska (karta)

Duljina: 6 m

Dubina: - m

Status: Očišćeno


Ponor se nalazi u okolici Bužima (Gospić) u nenaseljenom području kod Grginog brega. U jami je povremeno aktivan vodeni tok koji raznosi otpad u njene dublje djelove. Najveći problem stvara velika bačva, puna nepoznatog sadržaja, koja je uglavljena u vertikali na oko 25 metara dubine te predstavlja opasnost za sve speleologe koji moraju proći ispod nje. Otpad je uočljiv i u dubljim dijelovima ... Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 111 m

Dubina: 106 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na zapadnim obroncima Škamnice, južno od Brinja. Ulaz je neposredno uz šumsku cestu, a objekt je jednostavne morfologije i dubine od oko 10 metara. U prvom istraživanju 2010. u objektu nije bilo otpada, a 2017. je pronađena veća količina otpada (bojler, ratkape, razni plastični otpad). U jami su speleolozi pronašli i leš mladog medvjeda koji je vjerojatno u nju upao privučen ... Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: - m

Dubina: ~10 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz obalu Ljubačkog zaljeva južno od otoka Paga. U blizini su jama Golubinka i špilja Pod gredom s kojima je objekt vjerojatno povezan u sustav, no to je potrebno potvrditi ronjenjem. U jami ima bačenog komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Zadarska (karta)

Duljina: 19 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Ova špilja s jamskim ulazom nalazi se kod Pakovog sela u blizini Drniša u neposrednoj blizini ceste Šibenik – Drniš. U dvorani na dnu ulazne vertikale ima bačenog kućanskog otpada starijeg datuma (lonci, dijelovi bicikla, plastike i sl.). Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 126 m

Dubina: 38 m

Status: Onečišćeno