Jama se nalazi unutar Parka prirode Velebit u mjestu Gornja Klada, južno od Senja. Blizina sela i ceste osudila ju je da se koristila kao lokalno strvinište. Objekt je istražen na zahtjev tadašnjeg kustosa muzeja u Senju. Potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 11 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Selu Vukelići u blizini Krasnog, unutar Parka Prirode Velebit. U nju se desetljećima se baca razni komunalni i krupni otpad! Nalazi se neposredno uz asfaltiranu cestu pa je i područje oko ulaza onečišćeno sitnim i krupnim otpadom. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: - m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi duboko u šumi Sjevernog Velebita (unutar Parka prirode), no nažalost su u nju 1970-tih ubacivane strvine jer je u neposrednoj blizini kolni put. Potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 14 m

Dubina: 31 m

Status: Onečišćeno


Nalazi se neposredno u Novom Selu, južno od grada Slunja. Više kubika raznog komunalnog otpada ubačeno je kroz relativno uzak otvor: ulazna vertikala je kratka i uska, a njome se dolazi do dvorane u nižim dijelovima gdje se prostor značajnije širi, a i zatrpan je bačenim otpadom. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 47 m

Dubina: 38 m

Status: Onečišćeno


Ovo je dubok i vrlo dobro poznat ponor potoka Ričine u mjestu Klana koji je još 1969. godine proglašen geomorfološkim spomenikom prirode. Nažalost, na ulazu u ponor ima puno otpada, a u ponor otječe kanalizacija iz cijele Klanske doline iako su do ponora postavljene ploče s uputama od turističke zajednice! Pred ulazom je doduše postavljen pročistač vode, ali u ponor i dalje otječe smrdljiva ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: - m

Dubina: 420 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi sjeverno od Klane, između sela Studena i Marčelji, u području brda Nežnica. S obzirom na to da se nalazi u blizini ceste, ne začuđuje da je puna otpada. Prevladava građevinski i komunalni otpad – lagani pristup olakšava istovar za poduzetne ljude. * Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 52 m

Dubina: 30 m

Status: Onečišćeno


Jama se otvorila južno od Grobnika 1898. godine za vrijeme poplave. U nju su 70-tih godina ubacivane životinjske strvine, no trebalo bi utvrditi današnje stanje onečišćenosti. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 26 m

Dubina: 18 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini Novog sela kod Slunja, a u njoj je pronađena manja količina komunalnog otpada i ostaci ubačenih životinja (kosti). Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 170 m

Dubina: 50 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u suhozidima u okolici Punta na Krku. U prošlosti su seljaci u jamu bacali otpad no potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi neposredno uz asfaltiranu cestu u blizini sela Rašpor (Lupoglav). Zbog zaštite od ilegalnog odlaganja otpada, oko ulazne vrtače je postavljena ograda, no otpada još uvijek ima i oko ulaza i u dubljim dijelovima jame. U vrijeme obilnijih oborina u jamu ponire veća količina vode, koja raznosi otpad u dublje i udaljenije podzemne kanale. Dublji dijelovi jame su gotovo sigurno ... Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 5400 m

Dubina: 346 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Žminju u blizini škole. Nažalost, u prošlosti je služila kao ilegalni deponij otpada, a potrebno je utvrditi današnje stanje u objektu. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 25 m

Dubina: 62 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u na otoku Braču, na Jasenovom brdu iznad Pučišća. Služi i služila je kao strvinište lokalnom stanovništvu. U objektu je 2016. detektirana smanjena količina kisika te prisutnost plina amonijaka i metana. Jama je kontaminirana većom količinom otpada životinjskog porijekla kao i vrlo velikom količinom ptičjeg izmeta. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 27 m

Dubina: 55 m

Status: Onečišćeno


U jamu se baca komunalni otpad jer se nalazi u blizini kolnog puta od sela Gomirje. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: - m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u selu Kosanovići uz privatne kuće, a koristi se kao septička jama. Ulaz je nekad bio dimenzija 1 x 1 metar, a danas je on zatvoren kamenim blokovima da bi spriječio upadanje stoke. Možemo samo konstatirati smrt rupe. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 23 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini planinarskog doma na Poklonu (Učka) koji je danas pristupačan asfaltiranom cestom. U prošlosti je služila kao divlje odlagalište otpada za sami planinarski dom, vjerojatno zbog toga što nije bio organiziran odvoz komunalnog otpada. Godine 2007. je u jami stanje mnogo bolje – glavnine smeća više nema, osim nešto malo plastičnih kanti i žica te komada betona. Jama ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 18 m

Dubina: 36 m

Status: Onečišćeno