Još jedna jama unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u blizini zaseoka Delivuki u koju se ubacuje komunalni otpad. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 2 m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Jama je u selu Biloši u području Imotskog i koristila se kao lokalno smetlište. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 38 m

Dubina: 28 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi južno od sela Siča (Karlovac). Još 1980-ih je u ulaznoj vrtači, kao i u cijelom objektu bilo raznog otpada, a i danas je ulaz djelomično zatrpan otpadom! Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 40 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Pagu u blizini Novalje. Zatrpana je 1970-ih kamenjem od suhozida što sprječava istraživanja, ali ne predstavlja ekološki problem. Potrebno je utvrditi njeno današnje stanje. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 20 m

Dubina: 6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi oko kilometar južno od Klane u području Cerovlje. Blizu je “civilizacije” pa je zatrpana komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: - m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Nalazi se u selu Medići kod Generalskog Stola. Prvi puta otpad je dokumentiran davne 1967., a stanje je provjereno 2019. Pola stoljeća kasnije, jama je i dalje aktivan divlji deponij. Dapače u njoj ima puno otpada koji se otkotrljao i dalje od ulazne vertikale. * Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 36 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u području Jezero, kod sela Šupice (Plaški). Koristila se kao lokalno ilegalno smetlište, a potrebno je provjeriti današnje stanje. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Ova jamska pukotina nalazi se u Samoborskom gorju u blizini Dubrave Samoborske i, nažalost, u blizini puta. Iako su je samoborski speleolozi jednom već očistili od otada, otpad se na sramotu i dalje u nju ilegalno baca! Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 28 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod sela Soline (u Solinskom vrhu) oko šest kilometara južnije od Bosiljeva. U jami ima malo komunalnog otpada i više svježe ispiljenih trupaca koje su šumari u nju ubacili. Također je zamjetno dizanje vode u jami, vjerojatno radi izgradnje akumulacije HE Lešće. * Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: - m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Begovac. Presudila joj je blizina naseljenog mjesta, pa je lokalno stanovništvo u nju 1960-ih ubacivalo strvine životinja. Potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 12 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Begovac. Presudila joj je blizina naseljenog mjesta, pa je lokalno stanovništvo u nju 1960-ih ubacivalo strvine životinja. Potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 12 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Driskovac. Na dnu jame ima nešto bačenog otpada, no s obzirom na to da je podatak prilično star – potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: - m

Dubina: 24 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u zaseoku Delivuki, u blizini puta. Zbog pristupačnosti – u jamu se ubacuje komunalni otpad. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 7 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Begovac. Presudila joj je blizina naseljenog mjesta, pa se na dnu nalazi mnogo raznovrsnog bačenog materijala. Potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: - m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Braču, u blizini Novog Sela. Povijesno su ljudi u nju bacali strvine životinja, no potrebno je utvrditi današnje stanje zagađenosti objekta. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno