Špilja se nalazi u samom središtu konavoskog mjesta Mikulići pa ne čudi da se oko ulaza i u njoj nalazi bačeni komunalni i građevinski otpad. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 35 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Ova mala jama se nalazi podno brda Sv. Ilija u orebićkom Podgorju. Područje je rjietko naseljeno i nema prometnica, no u blizini se nalazi jedna kuća, a je na dnu jame velika količina komunalnog otpada koji jako smrdi. U neposrednoj blizini jame je i bunar u kojem je voda vjerojatno u lošem stanju… Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama je ucrtana u topografske karte, a nalazi se u selu Vrh Lašići jugozapadno od istarske Vižinade. Radi se o jednostavnom objektu na čijem dnu je zabilježen komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Ova duboka jama nalazi se uz cestu od Raklja prema Krnici (Barban). Ulaz je vrlo velikih dimenzija i lako je dostupan pa ne iznenađuje da se objekt koristi kao deponij. Jama nije do kraja speleološki istražena! Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 149 m

Dubina: 95 m

Status: Onečišćeno


Ova duboka istarska jama nalazi se u okolici Barbana uz zaseok Plehuti. Veliki ulaz je uz cestu na obrađenim poljoprivrednim površinama u blizini naselja. U jami ima bačenog komunalnog otpada koji će zbog dubine objekta biti teže očistiti. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 55 m

Dubina: 99 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi južno od sela Krš (na području Perušića). Očito je nekad bila glavni deponij za lokalno stanovništvo jer u njoj ima puno veća količina starog otpada u odnosu na obližnju jamu Čabranicu. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 72 m

Dubina: 20 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz trasu dalekovoda u blizini sela Krš u blizini Lipovog polja (Perušić). Tlo u objektu je uglavnom humusno s kršljem, a ima i ostataka komunalnog otpada starijeg datuma. Čabranica je puno bolje prošla od obližnje jame Golubnjače u kojoj su mnogo veće količine starog otpada. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 18 m

Dubina: 8,5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz šumski put prema Dević brdu, južno od mjesta Gornji Furjan (Slunj). Iako u neposrednoj blizini nema ljudskih naselja, na dnu ove jame također ima bačenog komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 107 m

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Ova mala i jednostavna jamica nalazi se u općini Matulji u blizini Lipe, vrlo blizu granice sa Slovenijom. U njoj ima tek nešto manjih količina otpada. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 4 m

Status: Onečišćeno


Ova mala špilja nalazi se u općini Rakovica, uz cestu u jednom od zaseoka u Selištu Drežničkom. Iznad špilje, oko nje i u špilju baca se komunalni otpad koji je novijeg datuma (vjerojatno bačen u poslijeratnom razdoblju). Otpad su 2019. očistili djelatnici Javne ustanove Baračeve špilje! Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 6,4 m

Dubina: 0,2 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi u blizini Grabovače (Karlovac, Rakovica) na području kampirališta Korita. U njoj ima manja količina bačenog otpada koji nije problem počistiti. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 38,5 m

Dubina: 10,7 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi oko kilometar zapadno od Novog Sela Žumberačkog (Samobor) na šumovitom platou ispod kojeg prolazi cesta. U jami su pronađene životinjske strvine. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 7 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u zaleđu Peručkog jezera, ucrtana je na karti i poznata lokalnom stanovništvu. Lako je pristupačna jer u njenoj blizini postoje makadmski putovi pa se i u nju baca komunalni otpad. Značajno je da se u neposrednoj blizini jame nalazi nekoliko bunara pa i ovdje najvjerojatnije imamo dobro poznati scenarij da lokalno stanovništvo iz neznanja zagađuje izvore vode koje i sami ... Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 50,4 m

Dubina: 39 m

Status: Onečišćeno


Spilja se nalazi sjeverno od Dubrave Samoborske (Samobor) uz asfaltiranu cestu u blizini groblja. Zbog blizine prometnice, na njenom ulazu i u špilju se baca krupni i građevinski otpad pa je djelomično zatrpana. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 4 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje na Velikom Lomniku kod Planinarske kuće Sv. Bernard. Oko ulaza je postavljena bodljikava žica da bi se spriječilo nenamjerno upadanje ljudi i životinja u podzemlje. Mali ulazni dio se nakon desetak metara širi u dvoranu u kojoj uz balvane i biološki materijal baca i komunalni otpad. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 15 m

Dubina: 16 m

Status: Onečišćeno