Jama se nalazi na području Rumina (Hrvace) u blizini Kodžomanovih staja. Ulaz joj je vrlo malih dimenzija pa se otpad u nju ručno ubacuje, vrećicu po vrećicu. Na dnu je vrlo velika količina svježe ubačenog materijala, pa je ovo očito uobičajeno smetlište lokalnom stanovništvu. Jama dosad nije speleološki istražena – ovo je još jedan ružan primjer upropaštavanja našeg podzemlja iz čistog ... Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: ~60 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz asfaltiranu cestu koja vodi od Vranića kod Višnjana do zaseoka Barići. Ucrtana je u kartu i dobro je poznata lokalnom stanovništvu koje u nju baca otpad (komunalni otpad, kanisteri, stari televizor…). * Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 22 m

Dubina: 26 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi na samoj punti poluotoka Frkanja na otoku Rabu. Ulaz je relativno velik, a objekt je nekoliko metara od mora. U njoj ima manja količina otpada (ambalaža, sitni komunalni otpad) koju su ubacili necivilizirani prolaznici. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 23,1 m

Dubina: 4,8 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Runovića (Imotska krajina) kod zaseoka Jakići i Bitange. Temeljito je uništena jer ju bitange odavno koriste kao lokalni deponij svega i svačega – od kućanskog otpada do strvina i namještaja. Velika hrpa nalazi se na ulaznoj kosini i na dnu ulazne vertikale. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 13 m

Dubina: 13 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini zaseoka Janjači (Ogulin) u predjelu Ložanjak. Ulaz je u blizini šumskih putova i na njenom dnu ima nekoliko kubika otpada starijeg datuma koji je dijelom prekriven lišćem. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 15 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini Vrgorca u zaleđu Biokova kod zaseoka Marasi. Ulaz je relativno velikih dimenzija i okružen je brojnim makadamskim putovima pa ne čudi da se u jamu baca komunalni otpad. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 7,5 m

Dubina: 12,6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod istarskog mjesta Kanfanara – selo Sošići. Nalazi se svega 200-tinjak metara sjeveroistočno od seoskih kuća pa ne čudi da se na dnu jame nalazi komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 25 m

Dubina: 45 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u samom mjestu Dobrinj. Na ulazu u objekt nabacana je stara armatura. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 8 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi nedaleko od istarskog mjesta Triban. S obzirom na to da je ulaz neposredno uz naselje, onečišćenje nije toliko strašno. Na ulazu su lokalni stanovnici postavili metalne ljestve pa je jama pristupačna javnosti i uvećana je mogućnost njene devastacije. Na siparištu ispod vertikale je otpad starijeg datuma, plastični predmeti i ponešto kostiju domaćih životinja. Stijene u jami ... Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 579 m

Dubina: 102 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi nedaleko od ceste Korenica – Lički Osik, u blizini zaseoka Serdari. Ima relativno mali ulaz, no stanovništvo ju je otkrilo – na dnu se nalazi otpad pomiješan s blatom i kosti životinja. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 8,1 m

Dubina: 14,1 m

Status: Onečišćeno


Ovaj ponor nalazi se u blizini autoceste Zagreb-Rijeka u blizini Ravne gore kod zaseoka Šije. Nažalost ovo je jedan od tužnijih primjera uništavanja podzemlja. Do samog dna prisutan je raznovrstan kruti organski kućni otpad: gume, bačve, plastika, pa i kompletna automobilska karoserija. Kosina ispod ulazne vertikale doslovce je prekrivena životinjskim kostima koje je zajedno s ostalim uz to ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 212 m

Dubina: 162 m

Status: Onečišćeno


Još jedna jama na području drniškog naselja Žitnić. U njoj je na dnu bačen otpad, a ima ga nešto više nego u obližnjoj Golubinki. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 18 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u šumama kod Matulja sjeverno od Rijeke. Nalazi se u blizini šumarskih putova, a ime joj govori sve – dno jame zapunjeno je crnim vrećama punim strvina pa se u jami ne može biti niti par minuta od teškog smrada. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 5 m

Dubina: 27 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području drniškog naselja Žitnić. Na sreću u njoj nema puno bačenog otpada… u ovom području bacanje otpada u jame je vrlo uobičajeno pa je ova još i dobro prošla! Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 14 m

Dubina: 44 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz šumski put na brdu Strguljin grad u području Muna (općina Matulji). Istraživana je prije gotovo 20 godina i speleološki zapisnici su šturi. Postoji samo informacija da je zatrpana komunalnim ili građevinskim otpadom gotovo do vrha. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 6 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno