Jama se nalazi u blizini istarskog mjesta Pićana kod zaseoka Floričići. Ima vrlo mali ulaz pa ne čudi da dosad nije speleološki istražena, ali lokalnom je stanovništvu poznata. Na dnu ulaznog dijela vidljive su vrećice bačenog otpada, a prema tvrdnjama stanovništva – u jamu se bacaju i lešine manjih uginulih životinja… Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Dubina: ~7 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini zaseoka Žugaj južno od Labina. Ima dva ulaza koja su okružena niskim raslinjem. Dno jame prekriveno je komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Jama na Rive nalazi se južno od Labina između naselja Boljevići i Gornji Rabac, a oko njenog ulaza je gusta vegetacija pa je pristup otežan. Srećom na dnu jame je s kamenim kršjem pomiješana nevelika količina ubačenog otpada. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 30 m

Dubina: 28 m

Status: Onečišćeno


Ponor Sušik nalazi se na Drežničkom polju na području grada Ogulina. U mokrom dijelu godine je vrlo hidrološki aktivan, a dio njegovih kanala potpuno je potopljen. U špilji je iz godine u godinu dokumentirana veća populacija zaštićenih riječnih rakova. Dio rakova ove godine premješten je iz malih lokvica u sifon objekta kako ne bi ostali na suhom (za što je iskorištena ladica iz bačenog ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 538 m

Status: Onečišćeno


Objakt se nalazi u blizini istarskog sela Trgetari (Raša), a zanimljivo je da ima špiljski i čak tri manja jamska ulaza. Tlo kanala prekriveno je zemljom, komunalnim otpadom i kamenjem, a stijene su prevučene sigovinom. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 48 m

Dubina: 22 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u općini Vrbovsko uz manju lokalnu prometnicu kroz gustu šumu. Objekt je manjih dimenzija, no ima veliki ulazni otvor pa je lako uočljiv i poznat stanovništvu koje u njega baca komunalni otpad i strvine. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 11,7 m

Dubina: 11,7 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi u istarskom selu Skitača (Raša), a radi se o špilji s jamskim ulazom koji je zaklonjen gustim raslinjem. Ispod ulaza tlo je prekriveno nabacanim kamenjem i sitnim komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 32,6 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u zaleđu Poreča sjeverno od sela Žbadanj. Ulazna vrtača je strma pa je već za silazak u vrtaču potrebno uže. Otvor jame nije velik, a na dnu uaznog dijela je kameni sipar prekriven starim komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 10,5 m

Dubina: 7,5 m

Status: Onečišćeno


jama se nalazi u središnjoj Istri uz asfaltiranu cestu od Barbana prema Žminju. Ulaz se nalazi u vrtači koja ima oblik izduljene pukotine, a na dnu ulaznog dijela jame zabilježen je komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 34 m

Dubina: 23 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini istarskog Barbana, uz cestu koja spaja zaseok Celiće s Melnicom. Mali ulaz nalazi se u gustoj šumi no otvor je poznat lokalnim ljudima koji u jamu bacaju komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 13 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi neposredno uz cestu u selu Sarići na pola puta između Splita i Sinja. Područje je gusto naseljeno pa ne čudi da su kanali u ovoj špilji zatrpani otpadom. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 33 m

Dubina: 12 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u samom središtu konavoskog mjesta Mikulići pa ne čudi da se oko ulaza i u njoj nalazi bačeni komunalni i građevinski otpad. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 35 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Ova mala jama se nalazi podno brda Sv. Ilija u orebićkom Podgorju. Područje je rjietko naseljeno i nema prometnica, no u blizini se nalazi jedna kuća, a je na dnu jame velika količina komunalnog otpada koji jako smrdi. U neposrednoj blizini jame je i bunar u kojem je voda vjerojatno u lošem stanju… Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama je ucrtana u topografske karte, a nalazi se u selu Vrh Lašići jugozapadno od istarske Vižinade. Radi se o jednostavnom objektu na čijem dnu je zabilježen komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Ova duboka jama nalazi se uz cestu od Raklja prema Krnici (Barban). Ulaz je vrlo velikih dimenzija i lako je dostupan pa ne iznenađuje da se objekt koristi kao deponij. Jama nije do kraja speleološki istražena! Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 149 m

Dubina: 95 m

Status: Onečišćeno