Jama se nalazi u šumama kod Matulja sjeverno od Rijeke. Nalazi se u blizini šumarskih putova, a ime joj govori sve – dno jame zapunjeno je crnim vrećama punim strvina pa se u jami ne može biti niti par minuta od teškog smrada. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 5 m

Dubina: 27 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području drniškog naselja Žitnić. Na sreću u njoj nema puno bačenog otpada… u ovom području bacanje otpada u jame je vrlo uobičajeno pa je ova još i dobro prošla! Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 14 m

Dubina: 44 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz šumski put na brdu Strguljin grad u području Muna (općina Matulji). Istraživana je prije gotovo 20 godina i speleološki zapisnici su šturi. Postoji samo informacija da je zatrpana komunalnim ili građevinskim otpadom gotovo do vrha. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 6 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u Karlovačkoj županiji, u podnožju brda Lipnik blizu granice sa Slovenijom. U okolici nema naselja, a putevi su isključivo šumski. Na ulazu u objekt bačena je velika traktorska guma. Opširnije

Županija: Karlovačka županija (karta)

Duljina: 14,5 m

Dubina: 6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u zaleđu Sinja kod sela Gljev na nenaseljenom području u kojem se ljudi bave (ili su se bavili) stočarstvom. Rođakova jama je jedna od onih koju lokalno stavnovništvo koristi kao stvinište. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 15 m

Dubina: 15 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod Pakovog sela (Drniš) gdje je bacanje otpada u jame nažalost potpuno uobičajena pojava. Ova se jama koristi kao stvrinište – na njenom dnu je nmogo kostiju ubačenih životinja. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 27 m

Dubina: 32 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi uz cestu od Kijeva u smjeru sjeveroistoka prema granici s BiH. Ucrtana je na topografsku katru i otprije poznata lokalnom stanovništvu. Na ulazu je velik broj razbacanih kostiju goveda i drugih domaćih životinja. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 46 m

Dubina: 3 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi u blizini Duge rese, kod sela Bošt, no nije u neposrednoj blizini prometnice nego u obližnjem šumarku. Jama počinje uskim ulazom koji se kasnjie grana u nešto veću podzemnu dvoranu. Otpada ima posvuda na dnu jame, a sanaciju dodatno otežava ulazno suženje. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 35 m

Dubina: 22 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi jugozapadno od sela Kozalj vrh u predjelu Vine. Poznata je još od 1960-tih, a 2019. speleolozi ponovo posjećuju objekt s namjerom da izrade novi topografski nacrt. Kao i kod obližnje Špilje na Gvozdacu i ovdje ih je dočekalo oko pet kubika bačenog otpada – automobilskih guma, papira, kartona, tekstila, kože, stakla, plastike, najlona, metala, strugotina, baterija i ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 20 m

Dubina: 16 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi zapadno od sela Kozalj vrh kod Duge rese, a ulaz joj je uz šumski put prema brdu Babička. Prvi put istražena je još 1966., a 2018. je ponovno posjećena s radi izrade preciznijeg topografskog nacrta. Zbog velike količine otpada bačenog na samom ulazu od istraživanja se odustalo. Ulaz se nalazi na privatnom posjedu pa se pretpostavlja da služi kao odlagalište otpada lokalnom ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 30 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Glogova, istočno od Gračaca, a ulaz je na krševitom terenu uz makadam prema zaseoku Točak. Ulazni dio spušta se pod nagibom od 45 stupnjeva, a onda se vertikalnim skokom dolazi do proširenja (dvorane). U ulaznom dijelu ima mnogo ostataka bačenih strvina, kao i svježe bačenih životinjskih ostataka (na slikama se vidi tele). Opširnije

Županija: Zadarska (karta)

Duljina: 386 m

Dubina: 137 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Šestanovca, uz asfaltiranu cestu od sela Grabovca prema zaseoku Bacistići. Vec na kraju prve vertikale (na dubini od 8 m) se na polici uočava dosta kućanskog otpada (plastične vrećice, papirnata ambalaža, razbijeno staklo i sl.). Na kraju druge vertikale (duljine 10 m) polica je zatrpana limenkama, dječjim igračkama, obućom i plastičnim vrećicama. Lijevo od prve ... Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 35 m

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi pored ceste Makarska-Vrgorac u zaseoku Miočevići. Već na ulazu se osjeća snažan smrad jer se u jami nalazi užasno puno komunalnog i nešto klaoničkog otpada. Između ostalog, pronađena je i markica uzgajivača s uha životinje. Pogledajte i video koji su članovi SO Biokovo snimili u jami! Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 35 m

Dubina: 35 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Općini Brod Moravice, na maklenskim njivama. Iako je udaljena stotinjak metara od asfaltirane ceste za selo Maklen, dobro je poznata lokalnom stanovništvu. Od ulaza u jamu do njenog dna nailazi se na veće količine komunalnog otpada, a u vertikali prije dna uglavljena je i plovica karoserije fiće! * Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 44 m

Dubina: 40,7 m

Status: Onečišćeno


Radi se o špilji nedaleko Slunja u selu Matešići. Špilja ima dva ulaza kroz koja teče vodeni tok, a spaja spomenuto selo s izletištem na obali rijeke Korane. Na jednom od ulaza s koranske strane ima komunalnog otpada, i dijelova auto olupina. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 1246 m

Dubina: 24 m

Status: Onečišćeno