Jama se nalazi uz šumski put na području Kapele (Srnečak) daleko od prvih naselja. U jamu su bačene velike količine nabacanog otpada, a u gornjim dijelovima vidi se i drugi ulaz kroz koji je otpad ranije ubačen, no danas je on u potpunosti zatrpan i neprolazan. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 22 m

Dubina: 12 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u općini Cista Provo (šira okolica Splita) kod sela Svib. U njoj je pronađena cijela lepeza otpada – od životinjskih kostiju do pokrivača i kravata. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 67 m

Dubina: 50 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u šumi na obroncima Učke u Zaleđu Opatije kod zaseoka Kolavići. Na njenom dnu je otpad starijeg datuma i ne čini se da je jama ugrožena novim onečišćenjem. Pronađene su plastične vreće sa životinjskim kostima, plastična kanta, metalni predmeti i sl. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u zaleđu Rijeke u naselju Matulji. Dno ulazne vertikale joj je posuto većom količinom komunalnog otpada (plastika, staklo, papir, strvine) koji se rasipa u slijedeću usku vertikalu koja je zatvorena otpadom. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 8 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi oko kilometar južno od Klane u području Cerovlje. U neposrednoj je blizini nešto većeg objekta koji je također zatrpan otpadom (I ova je jama gotovo zatrpana vrećicama otpada). Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: ~3 m

Dubina: ~3 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz cestu od Mrkoplja do Begovog Razdolja. Ulaz je prostran, a u ulaznom dijelu su nabacane peći, namještaj i sitni otpad, a ima i kostura životinja (vjerojatno krave). Zbog ogromne količine otpada nije speleološki istražena. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: ~15 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u neposrednoj blizini Jame na Škrilama. Otvor je manjih dimenzija pa u nju nisu stali cijeli konji – ubačene su samo konjske glave u crnim vrećama za otpad. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Grgina jama se nalazi u blizini Slunja na području Lađevačkog Selišta, zaseok Selišće. Ulaz u objekt je u vrtači uz samu cestu što je i pogodovalo lakom ubacivanju otpada koji se nalazi na prvoj polici, nakon ulazne ulazne kosine i vertikale od oko 7 m. Radi se većinom o komunalnom otpadu starijeg datuma koji se pomiješao s lišćem i zemljom izvana, tako da je moguće da se u toj hrpi nalazi svašta. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 29 m

Dubina: 24 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi na području Klane kod naselja Breza u podnožju Pešćinskog vrha. Nakon suženja na ulazu otvaraju se veći i manji zasigani prostori koji se spuštaju u dubinu. U ulaznoj dvorani nalazi se velika količina otpada – najvećim dijelom vreće pune životinjskih ostataka. U vrijeme istraživanja u objektu je bio i nedavno ubačen pas koji je bio napuhan i jako zaudarao. Speleolozima ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 41 m

Dubina: 36 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u široj okolici Rijeke (Viškovo – Mladenići) u gusto naseljenom području. Objekt se sastoji od ulaznog strmog kanala visokog stropa i jednog kraćeg i manje strmog kanala koji završava dvoranicom u kojoj se može stajati. Dno je zatrpano stijenama i blatom, a tu su i manje količine komunalnog otpada (madrac, vreće za smeće). Otpad u objektu nije svjež, vidi se da je davno ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 4 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi sjeveroistočno od Rijeke u općini Čavle u blizini Semić brda. Jama nije u potpunosti speleološki istražena u svojim donjim dijelovima zbog velike količine klaoničkog i komunalnog otpada na njenom dnu. Osim ovčje vune, ostali otpad se ne čini kao da je bačen u novije vrijeme. Ukupno u jami ima najmanje 5 kubika otpada. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 25 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Stona, u podnožju brda Kuvije. Njen najniži dio zatrpan je kamenjem, a ima i nekoliko komada kućanskog otpada. Jamu karakteriziraju zavjese i sigovine po zidovima i na krajevima bočnih kanala. * Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 74,6 m

Dubina: 30,2 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini Osojnika (općina Bosiljevo) uz šumske putove kod područja Mrtenjak. Na ulazu je vertikalni skok od oko dva metra, a tu je i hrpa otpada starijeg datuma. Jama nije speleološki istražena. * Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar nacionalnog parka Plitvička jezera. Nalazi se u neposrednoj blizini druge onečišćene jame Snježnice, a otpad je u oba objekta sličnog sastava. U njemu je veća količina krupnog i sitnijeg otpada starijeg datuma. Otvor jame je velik i objekt nije dubok pa u čišćenju možda postoji mogućnost korištenja mehanizacije. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar nacionalnog parka Plitvička jezera. Nalazi se u neposrednoj blizini druge onečišćene jame Golubnjače, a otpad je u oba objekta sličnog sastava. Na ulazu u jamu je deblo koje nakon spuštanja neugodno visi nad glavom. Od otpada se ističe veći vojni agregat koji je težak i nije ga lako izvaditi. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 17 m

Dubina: 15 m

Status: Onečišćeno