Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini Novog sela kod Slunja, a u njoj je pronađena manja količina komunalnog otpada i ostaci ubačenih životinja (kosti).

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Slunj
Naselje: Podmelnica
Dimenzije ulaza: 7.5*10 m
Duljina: 170 m
Dubina: 50 m
Onečišćenje evidentirano: 2014
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić