Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na području Glogova, istočno od Gračaca, a ulaz je na krševitom terenu uz makadam prema zaseoku Točak. Ulazni dio spušta se pod nagibom od 45 stupnjeva, a onda se vertikalnim skokom dolazi do proširenja (dvorane). U ulaznom dijelu ima mnogo ostataka bačenih strvina, kao i svježe bačenih životinjskih ostataka (na slikama se vidi tele).

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Zadarska
Općina: Gračac
Naselje: Glogovo
Dimenzije ulaza: 10*10 m
Duljina: 386 m
Dubina: 137 m
Onečišćenje evidentirano: 2018
Onečišćenje prijavio: SO PDS Velebit